Porównaj oferty
Protokół zdawczo odbiorczy Energa
OptimalEnergy

Protokół zdawczo odbiorczy Energa

Protokół zdawczo odbiorczy jest powszechnie spotykany, odnosi się do szeroko rozumianego przepisania własności nowemu użytkownikowi, przekazania dóbr. W obszarze sprzedaży gazu i prądu to najprościej mówiąc dokument, który umożliwia potocznie nazywane „przepisanie licznika” na nowego użytkownika. W kilku poniższych akapitach zawarte są najważniejsze informacje dotyczące procesu oraz okoliczności w jakich należy podjąć działania związane z realizacją formalności.

Na czym polega, kto bierze udział?

Dokument odnosi się w naszym przypadku do przepisania użytkownika licznika Energi elektrycznej lub gazu ziemnego. Kojarzony jest przede wszystkim jako podstawowy dokument podczas sprzedaży lub kupna nieruchomości. Wypełniony musi zostać przez dwa podmioty zdający i odbierający(lub wyznaczonych pełnomocników), które to powinny między sobą uzgodnić warunki przekazania i w wyniku obustronnej zgody złożyć podpis pod wymaganymi dokumentami.

W momencie podpisania protokołu przejmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za licznik, dlatego zaleca się kilka czynności:

  • sprawdzenie stanu plomb na liczniku,
  • sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego,
  • ustalenia stanu licznika w momencie przekazania.

W razie obaw dotyczących warunków, oryginalności i prawidłowości protokołu można pokwitować go w obecności wyznaczonego przedstawiciela firmy Energa. Jeżeli nie ma wątpliwości, to zaraz po podpisaniu protokołu powinno się dostarczyć dokumenty do biura obsługi klienta Energa.

Kiedy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

Sporządzenie protokołu powinno odbywać się zawsze, kiedy dochodzi do wynajmu lub sprzedaży lokalu, w którym zainstalowane są przedmioty, które nie należą do nowego użytkownika. Wynajmujący podpisuje wtedy papiery, w których potwierdza, że zapoznał się ze stanem wyposażenia. Podobnie sprawa wygląda z licznikami, które to należą do lokalnego dystrybutora. Określamy stan licznika i obie strony podpisują protokół. Jeśli wynajmujesz mieszkanie i nie zawarłeś takiej umowy, to nie należy się tym przejmować, nie masz takiego obowiązku. Aby przepisać licznik trzeba skontaktować się z poprzednim właścicielem, lokatorem bądź osobą, która widnieje na umowie z dostawcą prądu do lokum. Energa ma na swojej stronie przygotowane pismo, należy je wydrukować i wypełnić przez dwie osoby – zdającą i odbierającą. Następnie dostarczyć owe pismo do Energi, która przyjmuje pismo i przypisuje nowego odbiorcę do podanego adresu.

Formalności ze sprzedawcą prądu Energa

Po wykonaniu wcześniej opisanych czynności należy zgłosić się do najbliższego Salonu Sprzedaży Energa wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. Wniosek można także wypełnić i wysłać online z załącznikiem na adres dostawcy prądu lub gazu.

Co zawiera protokół zdawczo odbiorczy?

Aby sprawnie wypełnić pismo, warto przygotować kilka dokumentów, z których będziemy korzystali w trakcie wypełniania:

  1. dowody tożsamości osoby zdającej i odbierającej
  2. ostatnią fakturę za energię elektryczną
  3. dane licznika

W przypadku wyprowadzki z wynajmowanego mieszkania, protokół zdawczo-odbiorczy może wcale nie być przekazywany firmie energetycznej. Stanowi on jedynie podstawę do rozliczenia się między właścicielem lokalu a lokatorem. W pierwszej kolejności oczywiście musi dojść do wypowiedzenia umowy zawartej ze sprzedawcą gazu lub prądu lub zgłoszenie cesji umowy na innego odbiorcę.