Koncesje Enefit

Enefit jest jedną z wielu firm, które posiadają kilka koncesji, między innymi na: obrót paliwem gazowym, obrót energią elektryczną - uprawniające ten podmiot do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom finalnym na terenie Polski. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: Enefit Z O. O. z siedzibą w Warszawie na ul. Plac Marsz. Piłsudzkiego 1.

Numer koncesji: Nr OEE/11247/30666/W/DRE/2017/ŁG

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: Enefit Z O. O. z siedzibą w Warszawie na ul. Plac Marsz. Piłsudzkiego 1.

Numer koncesji: Nr OPG/356/30666/W/DRG/2017/TA