Koncesje Elsen

Firma Elsen posiada między innymi koncesje na obrót obrót energią elektryczną i jej wytwarzanie - uprawniające ten podmiot do sprzedaży prądu odbiorcom finalnym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej szczegóły:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 30 listopada 2020 roku i została wydana dla spółki: ELSEN S.A. z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Koksowa 11

Numer koncesji: Nr OEE/276/1612/W/1/2/2000/MS

Koncesja na wytwarzanie prądu: WEE

Koncesjana wytwarzanie energii elektrycznej obowiązuje do dnia 20 listopada 2020 roku i została wydana dla spółki: Elsen S.A. z siedzibą w Częstochowie adres: ul. Koksowa 11.

Numer koncesji: Nr WEE/90/1612/W/1/2/2000/MS