Porównaj oferty
Koncesje Elektrix

Koncesje wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki są podstawą prawną, która umożliwia działanie na rynku energetycznym. Firma Elektrix posiada kilka tego typu dokumentów i dzięki nim prowadzi swoją działalność.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 11 września 2023 roku i została wydana dla spółki: Elektrix S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bukietowa 5 lok. U1.

Numer koncesji: Nr OEE/686/4439/W/OWA/2012/AR

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 1 października 2022 roku i została wydana dla spółki: Elektrix S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bukietowa 5 lok. U1.

Numer koncesji: Nr OPG/209/4439/W/2/2012/ŁG

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą: OGZ

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą obowiązuje do dnia 1 października 2022 roku i została wydana dla spółki: Elektrix S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bukietowa 5 lok. U1.

Numer koncesji: Nr OGZ/113/4439/W/DRG/2014/MŻ

Koncesja na dystrybucję prądu: DEE

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: Elektrix S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bukietowa 5 lok. U1.

Numer koncesji: Nr DEE/362/4439/W/OŁO/2016/KK

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Wybierz rodzaj klienta

Wybierz produkt, o którym chcesz porozmawiać

Uzupełnij swoje dane

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze firmy, które przedstawią ofertę.

Więcej informacji w Polityce Prywatności