Koncesje CEZ Polska

CEZ Polska posiada między innymi koncesje na obrót paliwem gazowym i obrót energią elektryczną - uprawniające ten podmiot do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom finalnym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej szczegóły:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: CEZ Trade Polska z o.o z siedzibą w Warszawie na Al. Jerozolimskie 63.

Numer koncesji: Nr OEE/489/13876/W/2/2007/BT

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: CEZ Trade Polska z o.o z siedzibą w Warszawie na Al. Jerozolimskie 63.

Numer koncesji: Nr OPG/288/13876/W/DRG/2015/MŻ