Koncesje Beskidzka Energetyka

Działalność firmy Beskidzka Energetyka skupia się na obrocie paliwem gazowym i energią elektryczną. Firma posiada koncesje uprawniające do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom końcowym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej zawarte są szczegóły dotyczące koncesji posiadanych przez Beskidzka Energetyka:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki Beskidzka Energetyka Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Piłsudskiego 42/1.

Numer koncesji: Nr OEE/825/24379/W/DRE/2015/ZJ

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: Beskidzka Energetyka Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Piłsudskiego 42/1.

Numer koncesji: Nr OPG/313/24379/W/DRG/2015/KL