Strona główna > Aktualności > Prąd 2023 > Kolejny pozytywny komunikat z rynku energii

Kolejny pozytywny komunikat z rynku energii

12345

Ocena 5.0/5 (2 głosy/ów)

Kolejni odbiorcy energii dołączyli do poszerzającej się grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy. W sierpniu tego roku dokonano 4412 zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupie taryfowej G, tj. w gospodarstwach domowych, w lipcu 2013 r. dokonano takich zmian 2399 – jak wynika z cyklicznego monitoringu zmian sprzedawcy energii elektrycznej, przeprowadzanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Kolejny pozytywny komunikat z rynku energii

Liczbę odbiorców, którzy zdecydowali się dołączyć do grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy w podziale na grupy odbiorców i wiedzą jak zmienić operatora prądu prezentują poniższe wykresy:

Informacje dotyczące liczby zmian sprzedawcy w I-VIII 2013 r.

liczba zmian sprzedawców w Polsce

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grup taryfowych A,B,C w lipcu 2013 r. wyniosła 1860, natomiast w sierpniu takich zmian dokonano 1500. W grupie taryfowej G natomiast, czyli wśród odbiorców w gospodarstwach domowych, w lipcu przeprowadzono tylko 2399 zmian sprzedawcy, a w kolejnym miesiącu liczba ta wyniosła 4412.

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do VIII 2013 r.

odbiorcy w grupach A,B i C

Liczba odbiorców TPA z grup taryfowych A,B,C wg stanu na koniec sierpnia 2013 r. wyniosła 86 985, czyli zwiększyła się od końca XII ubiegłego roku o 21 658, co stanowi wzrost o 33,2%.

Odbiorcy w grupie G

Z kolei liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec sierpnia 2013 r. (czyli grupa taryfowa G), wyniosła 108 542, a zatem zwiększyła się od końca XII 2012 r. o 32 072, co stanowi wzrost o 41,9%.

URE przypomina też, że jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj takie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest w tych przypadkach przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy – może ona ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy zmiany sprzedawcy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można również dokonać osobiście, w siedzibie przedsiębiorstw.

grupy A,B,C

grupa G

Źródło: ure.gov.pl

Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo

optimalenergy.pl

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka, w której skupiamy się na tematyce fotowoltaiki, prądu oraz gazu. Od 2010 roku piszemy o rynku energii, tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom

Powrót