Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

zec kogeneracja logo

ZEW KOGENERACJA S.A. - działalność

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 368,5 MW i cieplnej 1083,45 MWt.

Działalność produkcyjna realizowana jest za pomocą następujących urządzeń wytwórczych:
 
 w EC Wrocław (263 MW mocy elektrycznej + 812 MWt mocy cieplnej):

 blok ciepłowniczy BC-50 (55 MW mocy elektrycznej + 116 MWt mocy cieplnej),

  • 2 bloki ciepłownicze BC-100 (104 MW mocy elektrycznej + 208 MWt mocy cieplnej każdy),
  • 2 kotły wodne WP-120 (140 MWt mocy cieplnej każdy), 

w EC Czechnica (100 MW mocy elektrycznej + 247 MWt mocy cieplnej):

  • 3 kotły OP-130 ( 98,5 MWt mocy cieplnej każdy),
  • 1 kocioł fluidalny BFB - 100% biomasy (76,5 MWt mocy cieplnej)
  • 2 turbozespoły (50 MW mocy elektrycznej + 123,5 MWt mocy cieplnej każdy), 

w EC Zawidawie (2,677 MW mocy elektrycznej + 21,35 MWt mocy cieplnej):

  • 2 kotły gazowe (9,3 MWt mocy cieplnej każdy),
  • Agregat kogeneracyjny (2,677 MW mocy elektrycznej + 2,75 MWt mocy cieplnej), 

w EC Muchobór (2,8 MW mocy elektrycznej + 3,1 MWt mocy cieplnej):

  • 2 agregaty kogeneracyjne (1,4 MW moc y elektrycznej i 1,56 mocy cieplnej każdy).

ZEW KOGENERACJA S.A. - adres

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

ul. Łowiecka 24,
50-220 Wrocław
tel: (+48) 71 32-38-111
fax: (+48) 71 32-93-521
e-mail: kogeneracja@kogeneracja.com.pl 

NIP: 896-000-00-32
REGON: 931020068
KRS: 0000001010

ZEW KOGENERACJA S.A. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, 50‐220 Wrocław, wyznaczony OSD w dniu 11 października 2012 r. na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2019 r.; Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 28 grudnia 2009 r. Nr DEE/237/30/W/OWR/2009/MB (z późn. zm.), tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi, zlokalizowanymi na terenie miasta Wrocławia.

ZEW KOGENERACJA S.A. - reprezentacja spółki

Nazwisko i imię

Funkcja 

Doucerain Thierry

Członek Rady Nadzorczej

Grodzki Mariusz

Członek Rady Nadzorczej

Nowak Roman

Członek Rady Nadzorczej

Traczyk Roman

Członek Zarządu

Eggink Raimondo

Członek Rady Nadzorczej

Cecota Roman

Członek Rady Nadzorczej

Żeleźna Danuta

Członek Rady Nadzorczej

Heydel Wojciech Andrzej

Prezes Zarządu

Boudjemadi Ryadh

Członek Rady Nadzorczej

Guillermin Laurent

Członek Rady Nadzorczej

Guillermin Laurent

Członek Rady Nadzorczej

Driesen Francois

Członek Rady Nadzorczej

Zajas Henryk

Członek Zarządu

Wrzesiński, Krzysztof Mariusz

Członek Zarządu

Carrez Adriana

Członek Rady Nadzorczej

Salmonowicz, Marek Wojciech

Członek Zarządu