Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”

zgh bolesław logo

Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” - działalność

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” powstały w 1958 roku po połączeniu Zakładów Górniczych "Bolesław" z Zakładami Hutniczymi "Bolesław". Dnia 1 marca 2004 roku przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Od 11 grudnia 2012 roku, po zbyciu przez Skarb Państwa akcji stanowiących 86,92% kapitału zakładowego ZGH”Bolesław”S.A., Spółka należy do Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A.

Aktualnie ZGH”Bolesław”S.A. to nowoczesny kompleks wydobywczo-hutniczy. W zmodernizowanej części hutniczej produkowany jest najwyższej czystości cynk elektrolityczny  oraz stopy cynku. Spółka jest głównym dostawcą cynku i stopów na rynku krajowym oraz znaczącym dostawcą na rynki krajów sąsiadujących tj. Czech, Słowacji, Austrii i Węgier.

Produkty spółki znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle do produkcji blach, powłok chroniących powierzchnie metalowe przed korozją, w  budownictwie i wielu innych. Związki cynku są stosowane do produkcji kineskopów w telewizorach i monitorach oraz do produkcji farb i lakierów.

Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” - adres

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A
Ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno
Tel. +48 (32) 295 51 00 
fax. +48 (32) 295 50 00

REGON: 000026904
NIP: 6370102196
KRS: 0000193278

 

Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, wyznaczony OSD w dniu 5 maja 2011 r. na okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 kwietnia 2019 r. Obszar działania OSD wynika z koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 22 grudnia 2008 r. Nr DEE/84/605/W/OKR/2008/JM, której okres ważności upływa w dniu 1 kwietnia 2019 r. Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie następujących miast i gmin należących do województwa małopolskiego:

- na obszarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie,

- na terenie miasta Bukowno,

- na terenie miasta i gminy Olkusz,

- na terenie gminy Bolesław,

za pomocą sieci rozdzielczych o napięciu 6kV, 0,5 kV i 0,4 kV.

Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” - reprezentacja spółki

Zarząd:

  • Bogusław Ochab - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
  • Andrzej Trepka - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
  • Andrzej Szary  - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Handlowych

Rada Nadzorcza:

  • Piotr Janeczek - Przewodniczący Rady,
  • Robert Kożuch - Wiceprzewodniczący Rady,
  • Leszek Stencel - Sekretarz Rady,

Członkowie:

  • Paweł Grzebinoga
  • Grzegorz Kryplewski