Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Zakłady azotowe Chorzów

Zakłady azotowe Chorzów

ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW

ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A. - działalność

Współpracują z największymi koncernami i dostawcami chemicznymi. Wszystkie wyroby powstają pod stałym nadzorem technologów oraz firmowego laboratorium. Wyroby firmy sprzedawane są na rynek krajowy oraz eksportowane do kilkunastu krajów Europy i do USA.

Firma podejmując współpracę z dostawcami, klientami i innymi zainteresowanymi stronami, stara się ją opierać na wzajemnie korzystnych relacjach. W ten sposób buduje i pragniemy zachować w swoim otoczeniu wizerunek wiarygodnego i przyjaznego partnera biznesowego. Prowadząc produkcję oraz sprzedaż wyrobów chemicznych, nawozów i dozwolonych substancji do żywności dąży do usatysfakcjonowania klientów jakością dostarczanych wyrobów oraz solidną i kulturalną obsługą. W kontaktach z Klientami akcentuje bezpieczeństwo współpracy. Dowodem najwyższej jakości świadczonych usług jest otrzymany przez Certyfikat Jakości ISO 9001:2000.

To, co wyróżnia ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A. na tle konkurencji to:

  • rozpoznawalna i dobrze kojarzona marka,
  • nowoczesny i sprawny system logistyczny z gwarancją szybkiej dostawy, oparty na współpracy z najlepszymi przewoźnikami,
  • solidna i szybka obsługa.

Adres siedziby i oddziałów (miasto, kod pocztowy, ulica nr)

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. - biuro


Chorzów , Narutowicza 15 
tel: 32 736 20 00
e-mail: azoty@chorzów.pl 

REGON: 276744838

KRS 0000070509

NIP: 627-001-16-43

Azoty - Adipol S.A. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

 ul. Narutowicza 15, 41 - 503 Chorzów, wyznaczony OSD w dniu 2 sierpnia 2012 r. na okres od dnia 2 sierpnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 7 marca 2012 r. nr DEE/299/3888/W/2/2012/ŁG tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów; teren zakładu Azoty – Adipol S.A. oraz jego bezpośrednie otoczenie za pomocą sieci średniego oraz niskiego napięcia.