Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > ZAEL Energo

ZAEL Energo

ZAEL Energo logo

ZAEL Energo - działalność

Firma ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją i obrotem energią elektryczną, uzyskując w czerwcu 2005 roku stosowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Swoim zasięgiem ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. obejmuje obszar województwa Dolnośląskiego.

Cała kadra inżynierska Grupy posiada wymagane uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi, a bezpośredni wykonawcy uprawnienia kwalifikacyjne „E”. Grupa dysponuje licznymi powierzchniami warsztatowymi, posiada dobre wyposażenie sprzętowo - narzędziowe i własny transport, posiada szerokie powiązania kooperacyjne w obszarach usług certyfikowanych.

ZAEL Energo - adres

ul. Fabryczna 14A
53-609 Wrocław

Tel.  71 353-29-27
Fax. 71 354-62-25
e - mail: centrum@zael.com.pl

NIP: 894-282-44-90
Regon: 020042514

ZAEL Energo - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14E, 53-609 Wrocław, wyznaczony OSD w dniu 3 września 2012 r. na okres od 1 listopada 2012 r. do 25 czerwca 2025 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 22 czerwca 2005 r. Nr DEE/4/13432/W/2/2005/BT (z późn. zm.), tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi i obcymi, zlokalizowanymi na obszarze Gminy Wrocław, Gminy Prusice i Gminy Oleśnica oraz na terenie zlokalizowanym przy ul. Orlej w miejscowości Święta Katarzyna, z wyłączeniem sieci stanowiących własność spółki Wrocławski Park Technologiczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

ZAEL Energo - reprezentacja spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy:

Prezes Zarządu - Andrzej Balsewicz