Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > U&R Calor

U&R Calor

U&R Calor Sp. z o.o.

Firma U&R Calor Sp. z o.o. - działalność

Firma U&R Calor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gustawa Morcinka 38 prowadzi działalność gospodarczą od 1 października 2011 roku z godnie z posiadanymi koncesjami dla wytwarzania, przesyłu, dystrybucji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w miejscowościach:
-    Wojkowice
-    Myszków
-    Lubliniec
-    Kłobuck
-    Bytom
-    Dąbrowa Górnicza


Działalność energetyczna w Wojkowicach obejmuje: wytwarzanie i dostawę ciepła dla pobliskich osiedli, odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw, a także dystrybucje i obrót energii elektrycznej przeznaczonej dla miejscowych firm. Firma od momentu rozpoczęcia działalności stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Firma U&R Calor Sp. z o.o. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia do prowadzenia eksploatacji i remontów urządzeń energetycznych. Podstawowym celem działalności firmy U&R Calor Sp. z o.o. jest zapewnienie ciągłej dostawy ciepła dla naszych odbiorców przy zachowaniu wymaganych standardów jakościowych obsługi.

Adres siedziby i oddziałów - U&R Calor Sp. z o.o.
 

Dane kontaktowe

U&R CALOR Spółka z o.o.
ul. G.Morcinka 38
42-580 Wojkowice
Polska

NIP: 629-24-47-247
REGON: 241727362
KRS: 0000365849
Kapitał zakładowy: 3 750 100,00 zł

U&R CALOR Sp. z o.o.
ul. G. Morcinka 38
42-580 Wojkowice

Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. G. Morcinka 38
42-580 Wojkowice

Lidman Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 97
42-520 Dąbrowa Górnicza

U&R Calor Sp. z o.o. - koncesja

U&R CALOR Sp. z o.o., ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice wyznaczony OSD w dniu 25 maja 2012 r. na okres od 1 września 2012 r. do 8 listopada 2021 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 8 listopada 2011 r. Nr DEE/292/19231/W/OKA/2011/CW, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Wojkowice sieciami o napięciu 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia. 

Członkowie zarządu/rady nadzorczej  -  U&R Calor Sp. z o.o.

Ulanowski Bogusław - Prezes zarządu