Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Terawat Dystrybucja

Terawat Dystrybucja

terawat dystrybucja logo

Terawat Dystrybucja - dystrybucja

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. została powołana do:

  • sprzedaży energii elektrycznej na obszarze Polski,
  • sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na terenie Multi Parku Świdnica w Świdnicy.

Oferta Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. jest kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą obniżyć koszty energii elektrycznej.

Głównym celem działalności spółki jest tworzenie takiego pakietu rozwiązań, który umożliwia dostarczenie energii elektrycznej na dogodnych warunkach i w lepszych cenach.

Oferta dostosowywana jest optymalnie w zależności od rodzaju działalności, charakterystyki zużycia, wielkości infrastruktury oraz indywidualnych potrzeb klienta. 

Terawat Dystrybucja decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiada koncesje na:

  • obrót energią elektryczną nr OEE/700/21618/W/OKA/2012/RZ do dnia 31.12.2022 r.,
  • dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/309/21618/W/OKA/2012/RZ do dnia 31.12.2022 r.

Terawat Dystrybucja - adres

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 94
tel.: 32/ 389 60 12
fax: 32/ 389 60 13
e-mail: biuro@terawat.pl

REGON: 242709410
NIP: 6263002689
KRS: 0000393933

Terawat Dystrybucja - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Wrocławska 94, 41-902 Bytom, wyznaczony OSD w dniu 13 czerwca 2013 r. na okres do 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2022 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 11 grudnia 2012 r. Nr DEE/309/21618/W/OKA/2012/RZ z późn. zm., tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami obcymi o napięciu 20 kV i 15 kV oraz o niskim napięciu, zlokalizowanymi na terenie nieruchomości oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, na których położone są:

  • galeria usługowo-handlowa Multi Park Świdnica w Świdnicy przy ulicy Sikorskiego 22,
  • galeria usługowo-handlowa Focus Park Bydgoszcz w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 39-47,
  • galeria usługowo-handlowa Focus Park Piotrków Trybunalski w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 123,
  • galeria usługowo-handlowa Focus Park Rybnik w Rybniku przy ulicy Chrobrego 1,
  • galeria usługowo-handlowa Focus Park Zielona Góra w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej 17. 

Terawat Dystrybucja - reprezentacja spółki

Nazwisko i imię

Stanowisko

Siulczyński Tomasz Janusz

Prezes Zarządu

Siulczyńska, Izabela Maria

Członek Zarządu