Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Spomasz Toruń S.A.

Spomasz Toruń S.A.

Spomasz Toruń logo

Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich Spomasz S.A. - działalność

Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich Spomasz S.A. zapewniają kompleksową obsługę klientów branży zbożowo-młynarskiej, paszowej, cukierniczo-piekarniczej, produkcji przypraw i innych. Nadrzędnym celem SPOMASZ SA jest stałe doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa zorientowanej na klienta. Firma gwarantuje klientom spełnienie ich oczekiwań na wszystkich stanowiskach obsługi. Zadowolony i usatysfakcjonowany klient jest kluczowym elementem strategii firmy i gwarancją jej sukcesu. Firma stara się przewidywać rozwój potrzeb odbiorców związany z rozwojem technologii i techniki. Dzięki doświadczeniu, solidności i dbałości o jak najwyższy poziom oferowanych maszyn i usług, SPOMASZ S.A. zyskał sobie opinię solidnego partnera na rynku krajowym i zagranicznym. Poprzez ciągły rozwój produktów i ich asortymentów oraz poszerzanie krajowych i zagranicznych rynków zbytu SPOMASZ S.A. odnosi znaczące sukcesy we wszystkich kierunkach prowadzonej działalności, zarówno w dostawach pojedynczych maszyn i urządzeń jak również gotowych obiektów młyńskich oraz w różnego rodzaju pracach modernizacyjnych.

Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich Spomasz S.A. - adres

87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 124/126

Centrala: tel.: (56) 62 310 91

REGON: 870463203
NIP: 8790170573
KRS: 0000084680

Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich Spomasz S.A. -koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich „SPOMASZ” S.A., ul. Grudziądzka 124/126, 87-100 Toruń wyznaczony OSD w dniu 20 grudnia 2011 r. na okres od 1 marca 2012 r. do 31 grudnia 2025 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 14 lutego 2008 r. Nr DEE/62/2424/W/OPO/2008/MT, tj. dystrybucja energii elektrycznej na terenie i w sąsiedztwie Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich „SPOMASZ” S.A. z siedzibą w Toruniu za pomocą sieci o napięciu znamionowym 15 kV i 0,4 kV.

Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich Spomasz S.A. - reprezentacja spółki

Nazwisko i imię

Stanowisko

Irla Kazimierz Andrzej

Członek Rady Nadzorczej

Sułek Radosław

Członek Rady Nadzorczej

Podgórski Krzysztof Kamil

Prokurent

Słoma Bernadeta Maria

Wiceprezes Zarządu

Graczyk Krzysztof

Członek Rady Nadzorczej

Halbedel Henryk Jan

Prezes Zarządu