Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Spółka Restrukturyzacji Kopalń

Spółka Restrukturyzacji Kopalń

spółka restrukturyzacji kopalń logo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń - działalność

Spółka Restrukturyzacji Kopalń powstała w wyniku realizacji założeń Korekty Programu Rządowego Reforma Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce w latach 1998 - 2002 przyjętej przez Radę Ministrów RP w dniu 21.12.1999r. Powstanie Spółki jest wynikiem połączenia w dniu 21.08.2000r. kopalń spółek akcyjnych:
1. KWK 'Jan Kanty'
2. KWK 'Sosnowiec'
3. KWK 'Porąbka-Klimontów'
4. KWK 'Saturn'

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Prowadzenie likwidacji kopalń, które zakończyły już wydobycie,
2. Zagospodarowanie majątku likwidowanych kopalń
3. Tworzenie na bazie majątku likwidowanych kopalń nowych miejsc pracy.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - adres

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM

REGON: 276902504
NIP: 6262619005
KRS: 0000027497
Tel.: (32) 35 - 13 - 300, (32) 35 - 13 - 301
Fax: (32) 35 - 13 - 309, (32) 35 - 13 - 310

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207, 41‐914 Bytom, wyznaczony OSD w dniu 3 kwietnia 2012 r. na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2030 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 23 listopada 2011 r. Nr DEE/293/1493/W/2/2011/BT, tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie następujących gmin województwa śląskiego: Bytom, Katowice i Zabrze.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - reprezentacja spółki

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Dubiński Józef Antoni

Członek Rady Nadzorczej

Kumor Anna

Członek Rady Nadzorczej

Siemion, Mirosław Wiktor

Wiceprezes Zarządu

Drożdż Małgorzata

Wiceprezes Zarządu

Budrewicz Wiesława

Prokurent

Dąbrowska Katarzyna

Członek Rady Nadzorczej

Paszcza, Henryk Stanisław

Członek Rady Nadzorczej

Tokarz Marek

Prezes Zarządu

Urbanek Wiesława

Członek Rady Nadzorczej