Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Soda Polska Ciech

Soda Polska Ciech

Soda Polska Ciech logo

Soda Polska Ciech - działalność

Soda Polska Ciech powstała w 2007 roku w wyniku wniesienia przez Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda oraz Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy aportów w postaci przedsiębiorstw tych spółek. Janikosoda objęła 46,49% udziałów, a Soda Mątwy 53,51% udziałów w kapitale zakładowym Soda Polska Ciech. W dniu 12.06.2012 roku nastąpiło przekształcenie spółki Soda Polska Ciech w spółkę akcyjną Soda Polska Ciech SA, a od 25.01.2013 roku 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki posiada CIECH SA.

Jest jedynym w Polsce, a drugim na rynku europejskim producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Produkuje także sól warzoną mokrą i suchą. Zajmuje pozycję największego producenta tego produktu w kraju. Inne wyroby spółki to m.in. soda oczyszczona, chlorek wapnia, kreda strącana, masy chłonne, mieszanki solne, peklosól, tabletki solne, dwutlenek węgla. Wszystkie wymienione produkty mają szerokie zastosowanie przemysłowe. Ich głównymi grupami odbiorców są międzynarodowe koncerny szklarskie, krajowe huty szkła, producenci detergentów, przemysł chemiczny, metalurgiczny, spożywczy, paszowy i farmaceutyczny, sektor uzdatniania wody oraz gospodarstwa domowe.

Spółką zależną Soda Polska Ciech SA jest Transoda sp. z o.o.

Soda Polska Ciech - adres

ul. Fabryczna 4
88-101 Inowrocław 
tel. (+48 52) 354 15 00
faks (+48 52) 353 70 43 

KRS 0000423633
Regon: 140777645
NIP: 525-23-82-127

Soda Polska Ciech - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Soda Polska CIECH Sp. z o. o., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław wyznaczony OSD w dniu 7 kwietnia 2011 r. na okres od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Obszar działania OSD wynika z koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 29 stycznia 2008 r. Nr DEE/60/13971/W/OWA/2008/BH, z późniejszymi zmianami, której okres ważności upływa w dniu 31 grudnia 2025 r. Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie powiatu Inowrocławskiego, sieciami o napięciu 6,3 kV oraz sieciami niskiego napięcia.

Soda Polska Ciech - reprezentacja spółki

Nazwisko i imię

Stanowisko

Osuchowski Artur Janusz

Członek Rady Nadzorczej

Matejewski Mateusz

Wiceprezes Zarządu

Czerwiński Jarosław

Prezes Zarządu

Gajdka, Jacek Sławomir

Członek Rady Nadzorczej

Sawicki Maciej

Prokurent

Kwiatkowski Mirosław Józef

Wiceprezes Zarządu

Szczepański Jan

Członek Rady Nadzorczej

Witkowska Magdalena

Prokurent