Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Powerpol

Powerpol

Powerpol logo

Powerpol - działalność

Powerpol Sp. z o.o. jest niezależnym sprzedawcą energii elektrycznej. Misją firmy jest dostarczanie Klientom usługi o najwyższej wartości, wśród dostępnych na rynku energetycznym. Jako sprzedawca, stwarza realną możliwość optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej przedsiębiorcom, upraszcza procedury i redukuje formalności do niezbędnego minimum.

Naszym celem jest minimalizowanie zaangażowania Klientów w sprawy formalne dotyczące zmiany dostawcy jak i bieżącej współpracy z firmą.

Na bieżąco monitoruje rynek wytwórców energii, będąc niezależnym sprzedawcą sprawdza i negocjuje najkorzystniejsze warunki zakupu energii elektrycznej.

Zawsze gwarantuje korzyści wynikające ze współpracy, zarówno świadcząc wysoki standard obsługi Klienta jak i dając gwarancję najniższej lub stałej ceny za energię elektryczną dla odbiorców. Jest firmą elastyczną oferującą długie terminy płatności oraz duże upusty przy płatnościach gotówkowych.

Powerpol - adres

Powerpol Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 3
55-221 Jelcz-Laskowice
Tel: 71 721 90 90
Mail: info@powerpol.com.pl 

REGON: 021060767
NIP: 9121849377
KRS: 0000336961

Powerpol - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej 

 

Prowadząc działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji  Powerpol sp. z o.o. jest odpowiedzialny za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej rozbudowę, w ramach posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na okres do 20 grudnia 2019 r. Działalność prowadzi na podstawie koncesji Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/235/17281/W/OWR/2009/JM z dnia 16 grudnia 2009 r. Jest operatorem sieci elektroenergetycznej, która została przejęta od Syndyka Masy Upadłości Jelczańskich Zakładów Samochodowych SA. Dostarcza energię elektryczną do zakładów przemysłowych oraz przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Jelcza. Spółka z o.o. POWERPOL posiada zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki nową taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej nr OWR-4211-35/2013/2014/17281/IV-A/AŁ z dnia 4 lutego 2014 roku.

Reprezentacja spółki Powerpol:

Dudzik Mirosław Roman

Prezes Zarządu