Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Port Gdynia

Port Gdynia

port morski gdynia logo

Potrt Morski Gdynia - działalność

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. to spółka o charakterze użyteczności publicznej, powołana 30 listopada 1999 r. przez przedstawicieli Gminy Gdynia oraz Skarbu Państwa i od tego momentu pełniąca rolę podmiotu zarządzającego portem.
Pod jej bezpośrednim władaniem znajdują się tereny, na których prowadzona jest działalność przeładunkowo - składowa. Spółka realizuje cele zapisane w Ustawie o portach i przystaniach morskich, takie jak m.in.; zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portu oraz utrzymanie i rozbudowa infrastruktury portowej, przy zapewnieniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków oraz standardów ochrony środowiska. Realizując zgodnie z Ustawą o portach i przystaniach morskich procesy prywatyzacyjne ZMPG-a S.A. dokonuje sprzedaży udziałów/akcji w spółkach zależnych (nie pozbywając się jednak nieruchomości użytkowanych przez spółki) w celu pełnego rozdzielenia sfer zarządzania i eksploatacji, a także wzrostu siły kapitałowej i konkurencyjności sektora operatorskiego portu. Celem tych działań jest utrzymanie stabilnej i mocnej pozycji Portu Gdynia w regionie bałtyckim i w ramach europejskiego korytarza transportowego Północ-Południe.

Potrt Morski Gdynia - adres

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
ulica Rotterdamska 9
81-337 Gdynia, skrzynka pocztowa 225

Port Morski Gdynia - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, wyznaczony OSD w dniu 30 grudnia 2010 r. na okres od 1 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2025 r.; Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 11 maja 2006 r. Nr DEE/25/1608/W/2/2006/MB, tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi znajdującymi się na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Port Morski Gdynia - reprezentacja spółki

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Turek Wacław Krzysztof

Członek Rady Nadzorczej

Mrula Helena Julia

Prokurent

Grzelakowski Andrzej Stanisław

Członek Rady Nadzorczej

Sidor Justyna

Członek Rady Nadzorczej

Czajka Jacek Mariusz

Członek Rady Nadzorczej

Waciak Mariusz Andrzej

Członek Rady Nadzorczej

Zwara Andrzej Daniel

Członek Rady Nadzorczej

Dobrowolski Krzysztof

Członek Rady Nadzorczej

Żurawik Zenobiusz Wojciech

Członek Rady Nadzorczej

Szambelańczyk Krystyna Maria

Wiceprezes

Bieliński Jerzy

Członek Rady Nadzorczej

Jarosiński Janusz

Prezes Zarządu

Tankiewicz Walery

Wiceprezes