Koncesje Po Prostu Energia

Firma Po Prostu Energia posiada koncesję na obrót energią elektryczną - uprawniające ten podmiot do sprzedaży prądu odbiorcom finalnym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: Po Prostu Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Al. Armii Ludowej 26.

Numer koncesji: Nr OEE/11255/33310/W/DRE/2017/BT