Koncesje Polenergia Sprzedaż

Polenergia Sprzedaż to firma posiadająca koncesję na obrót energią elektryczną uprawniającą ten podmiot do sprzedaży prądu odbiorcom finalnym na terenie Polski. Koncesja została wydana przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: POLENERGIA SPRZEDAŻ Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26.

Numer koncesji: Nr OEE/11319/68452/W/DRE/2020/BT