Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > PCC Rokita

PCC Rokita

energetyka rokita logo

PCC Rokita - działalność

PCC Rokita SA na rynku chemicznym działa już ponad 65 lat. Jako podmiot dominujący tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek, w tym spółki produkcyjne oraz spółki prowadzące działalność usługową zarówno na potrzeby własne Grupy Kapitałowej, jak i na rynek zewnętrzny. PCC Rokita SA realizuje inwestycję polegającą na rozbudowie zakładu produkcyjnego na terenie strefy ekonomicznej:  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Podstrefa Brzeg Dolny , na podstawie zezwolenia nr 84 wydanego w dniu 4.11.2005 roku. 

PCC Rokita - adres

PCC Rokita Spółka Akcyjna

56-120 Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 4
NIP 917-000-00-15
REGON 930613932
KRS 0000105885  

 PCC Rokita Spółka Akcyjna - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

 PCC Rokita S.A., ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wyznaczony OSD w dniu 25 maja 2012 r. na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 5 września 2008 r. nr DEE/77/9256/W/2/2008/MZn, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Brzeg Dolny, sieciami o napięciu 110 kV, 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia.

Członkowie reprezentacji - PCC Rokita 

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko

Wenzel Peter    Członek Rady Nadzorczej

Preussner Waldemar Franz        Członek Rady Nadzorczej

Pelzer Alfred     Członek Rady Nadzorczej

Skorupa Zbigniew           Prokurent

Zdon Rafał          Wiceprezes Zarządu

Klimkowski, Wiesław Andrzej   Prezes Zarządu

Dopierała, Mariusz Antoni          Członek Rady Nadzorczej