Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > PCC Energetyka Blachownia

PCC Energetyka Blachownia

energetyka blachownia logo

PCC Energetyka Blachownia - działalność

Firma PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w styczniu 1999 r. Obecny zakres działalności obejmuje obrót i dystrybucję energii elektrycznej, gazu koksowniczego oraz wytwarzanie i dostawy powietrza sprężonego, wody przemysłowej i sanitarnej. Oprócz tego niezwykle ważnymi obszarami działalności spółki jest oczyszczanie ścieków. Wsparci kapitałem inwestora, firmy PCC SE, która działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii.

Do grona klientów zaliczają się firmy funkcjonujące na terenie JPM HOLDING S.A. i okolic, mieszkańcy osiedla Blachownia oraz wielu przedsiębiorców z całej Polski. Spółka zatrudnia ponad 80 osób, a kapitał zakładowy wynosi 12.612.300 zł. Zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację programu rozwoju i polityki jakości pozwoliło przez cały okres swojej działalności obniżać koszty, zwiększać obroty i odnotowywać dodatni wynik finansowy.

PCC Energetyka Blachownia - adres

PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15  
47-225 Kędzierzyn – Koźle
Tel: 077 488 68 73

REGON: 531407532
NIP: 749-17-97-766

PCC Energetyka Blachownia - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Zakład Energetyki – Blachownia Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle wyznaczony OSD w dniu 26 kwietnia 2012 r. na okres od 1 lipca 2012 r. do 28 lutego 2019 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 16 lutego 1999 r. Nr PEE/101/9195/W/1/2/98/RG z późn. zm., tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie należącym do Blachownia Holding S.A. i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w Kędzierzynie-Koźlu, za pomocą sieci o napięciu 6 kV oraz sieci niskich napięć.

PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. - członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Pęcherzewski Sławomir

Prokurent

Wenzel Peter

Członek Rady Nadzorczej

Jasienkiewicz Sławomir Marek

Członek Zarządu

Lipko Norbert Łukasz

Członek Rady Nadzorczej

Brzoza Andrzej Sebastian

Prezes Zarządu

Tłuczak Bogumiła

Prokurent

Maciejewski Piotr Jan

Członek Rady Nadzorczej