Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Miejska Energetyka Cieplna Ostrowiec Świętokrzyski

Miejska Energetyka Cieplna Ostrowiec Świętokrzyski

mec w ostrowcu logo

MEC Ostrowiec Świętokrzyski - adres

Miejska Energetyka Cieplna
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Telefony: (041) 266-46-80 ,
(041) 266-47-33
Fax: (041) 266-43-75

NIP 661-000-02-08
REGON 290513364

MEC Ostrowiec Świętokrzyski - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Henryka Sienkiewicza 91 decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-109(7)/2011/189/UA z dnia 9 grudnia 2011 wyznaczona została operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia 20 października 2020 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej - z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art.9h ustawy - Prawo Energetyczne.

Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją z dnia 12 października2006 roku Nr DEE/31/189/W/OŁO/2006/TB na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Obszaru Przemysłowego „Stary Zakład” znajdującego się w mieście Ostrowiec Świętokrzyski, sieciami 6kV, oraz 0,4/0,230 kV oraz koncesję na obrót energią elektryczną udzieloną decyzją z dnia 12 października 2006 roku Nr OEE/450/189/W/OŁO/2006/TB.

MEC Ostrowiec Świętokrzyski - reprezentacja spółki

Nazwisko i imię

Stanowisko

Mikołajczak Renata Zofia

Prokurent

Paluch Waldemar Marek

Członek Rady Nadzorczej

Urban Paweł

Prezes

Składanowski Piotr

Członek Rady Nadzorczej

Wiśniewska Barbara

Członek Rady Nadzorczej

Szymkowiak Anna Martyna

Członek Rady Nadzorczej

Pawliński Jan Roman

Wiceprezes