Porównaj ceny energii elektrycznej i wybierz najlepszą ofertę na zakup prądu dla:

Dołącz do grona naszych zadowolonych użytkowników, którzy w ostatnim miesiącu wybierając najlepsze oferty z porównywarki cen energii elektrycznej Optimal Energy, średio zaoszczędzili zmieniając sprzedawcę prądu w domu 350 zł, a w firmie prawie 3 000 zł!

Porównujemy 96% ofert aktywnych sprzedawców energii w całej Polsce
Ostatnia aktualizacja cen sprzedawców pądu w porównywarce 09.12.2016
Strona główna > Lewandpol ProEnergia

Lewandpol ProEnergia

lewandpol proenergia logo

Lewandpol  ProEnergia - działalność

Lewandpol  ProEnergia  jest  koncesjonowanym przedsiębiorstwem energetycznym  świadczącym  usługi  w zakresie  obrotu  i  dystrybucji  energii  elektrycznej świadczącym aktualnie usługi na obszarze Galerii Mazovia w Płocku. Lewandpol ProEnergia świadczy usługi w oparciu o udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na obrót energią elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej. 

Lista sprzedawców, z którymi Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. ma zawarte Generalne Umowy Dustrybucji (GUD):

1. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

2.DUON Marketing and Trading S.A.

3.Energia Dla Firm Sp. z o.o.

4.Corrente Sp. z o.o.

5.Fiten S.A.

6.ENEA S.A.

7.GDF SUEZ Energia Polska S.A.

8.PKP Energetyka S.A.

Sprzedawca rezerwowy na terenie działania operatora systemu dystrybucyjnego: Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. 

Lewandpol  ProEnergia - adres

ul. Otolińska 8

09-407 Płock

Telefon: +48 (22) 656 20 60

e-mail:  mazovia@grupa-energia.pl

REGON: 142181477

NIP: 7743139762

KRS: 0000344897

Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. - koncesja na dystrybucję energii eleltrycznej

Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o., ul. Otolińska 8, 09-407 Płock, wyznaczony OSD w dniu 21 lutego 2012 r. na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 28 kwietnia 2020 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr DEE/244/19654/W/OWA/2010/IRŚ, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie centrum handlowo-usługowego (Galeria Handlowa Mazovia) położonego w Płocku, sieciami o napięciu 15kV oraz sieciami niskiego napięcia.

Członkowie zarządu - Lewandpol ProEnergia

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Budrewicz Artur Wincenty

Członek Zarządu

Lewandowski Andrzej

Członek Zarządu

Innowacyjna gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2015 OPTIMALENERGY.pl
Unia Europejska