Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Lewandpol ProEnergia

Lewandpol ProEnergia

lewandpol proenergia logo

Lewandpol  ProEnergia - działalność

Lewandpol  ProEnergia  jest  koncesjonowanym przedsiębiorstwem energetycznym  świadczącym  usługi  w zakresie  obrotu  i  dystrybucji  energii  elektrycznej świadczącym aktualnie usługi na obszarze Galerii Mazovia w Płocku. Lewandpol ProEnergia świadczy usługi w oparciu o udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na obrót energią elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej. 

Lista sprzedawców, z którymi Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. ma zawarte Generalne Umowy Dustrybucji (GUD):

1. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

2.DUON Marketing and Trading S.A.

3.Energia Dla Firm Sp. z o.o.

4.Corrente Sp. z o.o.

5.Fiten S.A.

6.ENEA S.A.

7.GDF SUEZ Energia Polska S.A.

8.PKP Energetyka S.A.

Sprzedawca rezerwowy na terenie działania operatora systemu dystrybucyjnego: Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. 

Lewandpol  ProEnergia - adres

ul. Otolińska 8

09-407 Płock

Telefon: +48 (22) 656 20 60

e-mail:  mazovia@grupa-energia.pl

REGON: 142181477

NIP: 7743139762

KRS: 0000344897

Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. - koncesja na dystrybucję energii eleltrycznej

Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o., ul. Otolińska 8, 09-407 Płock, wyznaczony OSD w dniu 21 lutego 2012 r. na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 28 kwietnia 2020 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr DEE/244/19654/W/OWA/2010/IRŚ, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie centrum handlowo-usługowego (Galeria Handlowa Mazovia) położonego w Płocku, sieciami o napięciu 15kV oraz sieciami niskiego napięcia.

Członkowie zarządu - Lewandpol ProEnergia

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Budrewicz Artur Wincenty

Członek Zarządu

Lewandowski Andrzej

Członek Zarządu