Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Klempierre

Klempierre

klepierre polska logo

Klepierre Polska Sp. z o.o. - działalność

Klepierre specjalizuje się w nieruchomościach komercyjnych oferując pełen zakres usług zarządzania aktywami centrów handlowych i obiektów komercyjnych. Usługi te obejmują etap projektu, długoterminowe administrowanie aktywami w tym badania, projektowanie, rozwój, komercjalizację, zarządzanie nieruchomościami oraz obsługę techniczną. Założone w 1956, Klepierre posiada doświadczenie ponad stu zrealizowanych projektów deweloperskich każdej wielkości w centrach miast i na ich przedmieściach. Jako największy operator centrów handlowych w Europie działający w 10 krajach poprzez sieć przedstawicielstw lub spółek joint venture, grupa Klepierre zarządza 400 centrami handlowymi. Klepierre jest najstarszym deweloperem centrów handlowych we Francji.

Klepierre Polska Sp. z o.o. - adres

 Al. Armii Ludowej 26/9 C
00-609 Warszawa

tel. +48 (022) 35 66 950
fax +48 (022) 35 66 951

Klepierre Polska Sp. z o.o. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Klepierre Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00‐609 Warszawa, wyznaczony OSD w dniu 11 grudnia 2012 r. na okres od 1 marca 2013 r. do 15 lipca 2018 r.; Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 10 lipca 2008 r. Nr DEE/74/13694/W/2/2008/PJ (z późn. zm.), tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi, zlokalizowanymi na terenie obiektu Centrum Handlowo‐Rozrywkowego Poznań Plaza w Poznaniu przy ul. K. Drużbickiego 2. 

Klepierre Galeria Kraków Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wyznaczony OSD w dniu 30 grudnia 2011 r. na okres od 1 marca 2012 r. do 1 maja 2018 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr DEE/67/13967/W/OWA/2008/AR, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie centrum handlowo – usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy Al. Pokoju 44, sieciami o napięciu 15 kV oraz sieciami niskiego napięcia.

Klepierre Sosnowiec Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wyznaczony OSD w dniu 30 grudnia 2011 r. na okres od 1 marca 2012 r. do 1 maja 2018 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr DEE/69/13969/W/OWA/2008/AR, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie centrum handlowo – usługowego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Sienkiewicza 2, sieciami o napięciu 20 kV oraz sieciami niskiego napięcia. 

Klepierre Lublin Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wyznaczony OSD w dniu 13 lutego 2012 r. na okres od 1 maja 2012 r. do 15 lipca 2018 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 10 lipca 2008 r. Nr DEE/73/13965/W/2/2008/PJ, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych w obiekcie Lublin Plaza w Lublinie przy ul. Lipowej 13, za pomocą sieci dystrybucyjnych o niskim napięciu.

Klepierre Rybnik Sp. z o.o., ul. Raciborska 16, 44-200 Rybnik, wyznaczony OSD w dniu 13 lutego 2012 r. na okres od 1 maja 2012 r. do 1 maja 2018 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr DEE/68/13968/W/OWA/2008/AR z późn. zm., tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie centrum handlowo – usługowego zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Raciborskiej 16, sieciami o napięciu 20 kV oraz sieciami niskiego napięcia.