Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > IZO - ERG

IZO - ERG

izo erg logo

Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO - ERG S.A. - działalność

IZO-ERG S.A. oprócz działalności produkcyjnej od 2000 roku zajmuje się również dystrybucją i obrotem energią elektryczną oraz posiada uprawnienia Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Sprzedaż odbywa się na podstawie kompleksowej umowy o dostarczaniu energii elektrycznej wg zatwierdzonej przez URE Taryfy w zakresie dystrybucji oraz cennika w zakresie obrotu. Obsługę techniczną oraz dokumentację rozliczeniową prowadzi Dział Utrzymania Ruchu i Rozliczeń. Nasi odbiorcy są zlokalizowani na terenie naszej Spółki oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO - ERG S.A. - adres

44-100 Gliwice,
ul. Jana Śliwki 86
skr. pocztowa 128

REGON: 271555222

NIP: 6310000517

KRS: 0000048853

Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO - ERG S.A. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

OSDn świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji  na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/280/1081/W/OKA/2010/KT wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 września 2010 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 16 września 2010 r. Nr DEE/280/1081/W/OKA/2010/KT, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Zakładów Tworzyw Sztucznych „IZO-ERG” S.A. w Gliwicach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, sieciami o napięciu 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia.

Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO - ERG S.A. - Członkowie reprezentacji

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Kaleta Walentyna

Prokurent

Kalbron Iwona

Prokurent

Nowik Paweł

Członek Rady Nadzorczej

Stalica, Wojciech Maciej

Członek Zarządu

Romankiewicz Jan Stanisław

Prokurent

Szczepaniak, Artur Rafał

Członek Rady Nadzorczej

Nowik Zbigniew

Członek Rady Nadzorczej