Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Huta Bankowa

Huta Bankowa

huta bankowa logo

Huta Bankowa Spółka z o.o.  - działalność

Wytwarza i sprzedaje na rynku krajowym i zagranicznym produkty i usługi o wysokim stopniu przetworzenia, przyjazne dla środowiska, gwarantując pełną satysfakcję naszym klientom i zapewniając stabilny poziom życia pracowników.

Działalność Huty Bankowa Sp. z o.o., producenta wyrobów walcowanych i kuto-walcowanych ukierunkowana jest na stałe zapewnienie ich jakości, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko, zagwarantowanie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy na wszystkich stanowiskach pracy oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki. Środkami służącymi do realizacji powyższych celów są:

  • kompetentny, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje personel
  • stosowane i stale doskonalone metody organizacji produkcji w oparciu o nowe i bezpieczne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne,
  • stałe przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i BHP
  • stosowane w produkcji wyłącznie sprawdzone, udokumentowane, gwarantujące bezpieczną obsługę i optymalizujące zużycie surowców i mediów energetycznych metody wytwarzania
  • ciągłe monitorowanie procesów wytwarzania, warunków pracy i wpływu na środowisko
  • ograniczenie ilości składowanych odpadów i ochronę wód powierzchniowych
  • współdziałanie i utrzymywanie stałego kontaktu z dostawcami i klientami na rzecz stałego zapewnienia jakości wyrobów, a także z jednostkami zewnętrznymi w zakresie wdrażania bezpiecznych i przyjaznych środowisku technologii
  • stała promocja osiągnięć w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP

Huta Bankowa Spółka z o.o.  - adres

Huta Bankowa Spółka z o.o.
ul.Sobieskiego 24
41-300 Dąbrowa Górnicza
Centrala:
tel. + 48 32 295 74 00 
REGON: 276939967
NIP: 6443010130
KRS: 0000059597

Huta Bankowa Spółka z o.o. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Huta Bankowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada Koncesje nadane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji na : 
 

Dystrybucję energii elektrycznej - DEE/231/1727/W/OKA/2009/PS z dnia 21-10-2009 z terminem ważności do 01-02-2020 roku 

Obrót energią elektryczną - OEE/562/1727/W/OKA/2009/PS z dnia 21-10-2009 z terminem ważności do 01-02-2020 roku.