Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Heat Engineering Technology

Heat Engineering Technology

Adres siedziby Heat Engineering Technology Europe

Heat Engineering Technology Europe Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 109a
WARSZAWA, 04-501, Polska
REGON: 430965300
NIP: 9462144175
KRS: 0000123609

Heat Engineering Technology Europe - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Heat Engineering Technology Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieskiego 1 lok. 4, 02-957 Warszawa, wyznaczony OSD w dniu 23 stycznia 2014 r. na okres od 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2025 r.; Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej decyzją z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr DEE/301/8017/W/2/2012/ŁG, której okres ważności upływa w dniu 31 grudnia 2025 r. Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej linią elektroenergetyczną 110 kV znajdującą się na terenie gmin Terespol oraz Zalesie.

Heat Engineering Technology Europe -Członkowie reprezentacji

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Piszcz Marian Edward

Prezes Zarządu