Porównaj oferty
Koncesje Handen

Handen to firma posiadająca koncesje na: obrót paliwem gazowym, obrót energią elektryczną, obrót gazem ziemnym za granicą - uprawniające ten podmiot do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom finalnym na terenie Polski i obrót gazem poza granicami państwa. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: Handen Spółka Z O.O. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37.

Numer koncesji: Nr OEE/836/22198/W/DRE/2015/KCh

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 10 lipca 2028 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: Handen Spółka Z O.O. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37.

Numer koncesji: Nr OPG/241/22198/W/DRG/2013/TA

Koncesja na obrót gazem ziemnym za granicą: OGZ

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: Handen Spółka Z O.O. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37.

Numer koncesji: Nr OGZ/25C/22198/W/DRG/2016/KL (d. OGZ/25/12707/W/2/2006/BP)

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Wybierz rodzaj klienta

Wybierz produkt, o którym chcesz porozmawiać

Uzupełnij swoje dane

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze firmy, które przedstawią ofertę.

Więcej informacji w Polityce Prywatności