Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > ENERGOCENTRUM H. Cegielski

ENERGOCENTRUM H. Cegielski

energocentrum cegielski

ENERGOCENTRUM Spółka z o. o. - działalność

H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Spółka z o. o. działa od 1 września 1996 roku jako samodzielny podmiot gospodarczy utworzony na bazie byłego Wydziału Energetycznego HCP S.A. Przedmiotem działalności spółki jest zapewnienie dostaw czynników energetycznych dla potrzeb podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz świadczenie usług energetycznych.

Od początku 2010 roku Spółka rozszerzyła swą działalność o usługi mechaniczne.

Proponuje odbiorcom konkurencyjne ceny, kompleksową realizację usług oraz inwestycji od przygotowania założeń poprzez projektowanie, realizację i odbiór techniczny.

Klienci cenią przede wszystkim :

  • pewność i jakości dostaw czynników energetycznych oraz świadczonych usług,
  • szybkość kontaktu i natychmiastową reakcję na ewentualne zakłócenia pracy sieci przesyłowych,
  • elastyczność w rozwiązywaniu problemów,
  • kompleksowe rozwiązywanie problemów energetycznych dotyczących wszystkich dostępnych nośników energii oraz związane z nimi zagadnienia (doradztwo, projekt, wykonawstwo, eksploatacja).

Adres siedziby i oddziałów - ENERGOCENTRUM Spółka z o. o.

H.Cegielski - Energocentrum

Sp. z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61-485 Poznań

tel: +48 61 831 18 04
fax. +48 61 831 29 80
e-mail: ecex@hcp.com.pl

VAT No.: PL 7831134221
NIP 783-11-34-221
Regon: 630719278

KRS 0000017623
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.579.000,00 PLN

ENERGOCENTRUM Spółka z o. o. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej 

 H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. uzyskała od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na prowadzenie następującej działalności:

  • dystrybucję energii elektrycznej DEE/79/340/W/2/2008/PJ
  • obrót energią elektryczną OEE/522/340/W/2/2008/PJ

H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego według międzynarodowych normy ISO 9001 i ISO 14001.

 Spółka świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na historycznym terenie działalności Grupy HCP SA w Poznaniu zgodnie z koncesją wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/79/340/W/2/2008/PJ z dnia 10 października 2008 r. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.

Na obszarze swej działalności Przedsiębiorstwo zostało wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-21(7)/2010/2011/340/KJu z dnia 13 grudnia 2011 r. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.

 Wykaz sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Przedsiębiorstwo zawarło Generalną Umowę Dystrybucyjną: 

- Energa Obrót S.A.
- Corrente Spółka z o.o.
- Duon Marketing and Trading S.A.
- Polska Energetyka Pro Spółka z o.o.
- Energia dla firm Spółka z o.o.

Udzielona koncesja na dystrybucję energii elektrycznej obejmuję odbiorców zlokalizowanych na obszarze dzielnicy miasta Poznań – Wilda ograniczonym od strony:

- północnej – ul. Hetmańska

- wschodniej – ul. Rolna, Barska, Łanowa, Sportowa, Tokarska

- południowa – ul. Wspólna

- zachodniej – torami kolejowymi

ENERGOCENTRUM Spółka z o. o. - reprezentacja spółki

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Sroka Grzegorz Wincenty

Prezes Zarządu

Juskowiak Maciej

Prokurent

Łobocki, Henryk Marian

Członek Rady Nadzorczej

Sydoruk Magdalena

Członek Rady Nadzorczej

Lazurko Jarosław Ryszard

Członek Rady Nadzorczej