Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Energia Euro Pak

Energia Euro Pak

energia euro pak logo

ENERGIA EURO PARK Sp. z o. o. - działalność

Innowacja - nowoczesna i efektywna infrastruktura elektroenergetyczna, nowe wysokie standardy obsługi klientów, wprowadzenie odbiorców w nowy wymiar energii poprzez inteligentne sieci dzięki którym możliwe będzie efektywniejsze i tańsze korzystanie z energii elektrycznej. Bezpieczeństwo - polegające zarówno na zapewnieniu odbiorcom dostaw energii o wysokich parametrach jakościowych, zminimalizowanie do absolutnego minimum przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, ale również na modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej do najwyższych standardów. Ekologia - będzie obszarem na który Energia Euro Park Sp. z o.o. będzie kładła duży nacisk. Ma zamiar poprzez różne działania przyczyniać się do zmniejszenia niekorzystnego wpływu konwencjonalnej elektroenergetyki na środowisko. Działania te obejmować będą przede wszystkim inwestycje w ekologiczne źródła energii takie jak elektrownie fotowoltaiczne czy wysokosprawne gazowe elektrownie kogeneracyjne, a także poprawa efektywności energetycznej. 

Adres siedziby ENERGIA EURO PARK Sp. z o. o.

ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec
REGON: 180866889
NIP: 8172172671
KRS: 0000432700

mail: biuro@eepark.pl
Tel. +48 17 788 02 65
Fax. +48 17 788 02 66

ENERGIA EURO PARK Sp. z o. o. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Energia Euro Park Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39‐300 Mielec, wyznaczony OSD w dniu 22 sierpnia 2013 r. na okres od 1 października 2013 r. do 28 lutego 2023 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 28 stycznia 2013 roku, Nr DEE/310/21804/W/2/2013/AnSz, tj. dystrybucja energii elektrycznej na na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO‐PARK Mielec i w jej bezpośrednim sąsiedztwie za pomocą sieci dystrybucyjnych o napięciu 110 kV, 15 kV, 6 kV i sieciami niskiego napięcia.

Członkowie zarządu/rady nadzorczej - ENERGIA EURO PARK Sp. z o. o.

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Pabjasz, Marzena Barbara

Członek Rady Nadzorczej

Semczuk Mirosław Aleksander

Prezes Zarządu

Komaniecka Małgorzata

Prokurent

Kopyś, Michał Adam

Członek Rady Nadzorczej

Działo, Stanisław Józef

Wiceprezes Zarządu

Nita Tomasz

Członek Rady Nadzorczej