Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Energetyka Wagon

Energetyka Wagon

Energetyka Wagon logo

Energetyka Wagon - działalność

Energetyka Wagon działa na terenie byłej Fabryki "WAGON" w Ostrowie Wielkopolskim S.A. - dziś Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. Jest dostawcą usług oraz energii elektrycznej dla przedsiębiorstw w swoim otoczeniu. Do chwili obecnej z usług firmy korzystała głównie firma EKK WAGON Sp. z o.o. oraz Kuźnia Ostrów Wielkopolski. Obecnie rozszerza swoją działalność na teren miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz kamiennogórskiej strefy ekonomicznej i okolic. Oferta grupy kierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i do osób prawnych. 

Energetyka Wagon - adres

Energetyka WAGON Sp. z o.o.
ul. Wysocka 52
63-400 Ostrów Wielkopolski

KRS 0000275711
NIP 622-262-93-97
REGON 300467250 

Energetyka Wagon - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Energetyka WAGON Sp. z o.o., ul. Wysocka 52, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wyznaczony OSD w dniu 25 maja 2012 r. na okres od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 1 maja 2022 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr DEE/38/15714/W/OPO/2007/AJ, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim w sąsiedztwie koncesjonariusza, sieciami o napięciu znamionowym 15 kV, 6 kV, 3 kV i 0,4 kV.

Energetyka Wagon - reprezentacja spółki

Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Andrzej Świerczek
Członkowie Rady Nadzorczej: Bartosz Świerczek, Agnieszka Ejsmont

Kierownictwo spółki
Prezes Zarządu: Włodzimierz Pyrchla
Dyrektor ds. Technicznych: Jacek Zieliński
Dyrektor ds. Hadlowych: Sławomir Górny
Kierownik Biura Spółki: Małgorzata Dolska