Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Energetyka Ursus

Energetyka Ursus

energetyka ursus logo

Energetyka Ursus - działalność

Energetyka Ursus Sp. z o.o. działa od 2004 roku. Misją firmy jest działalność na rzecz rozwoju dzielnicy Ursus, poprzez zaspokojenie potrzeb energetycznych jej mieszkańców i działających tu firm, w poszanowaniu zasad etyki biznesu oraz środowiska naturalnego.
Prowadzi koncesjonowaną działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła, energii elektrycznej oraz obrotu paliwami gazowymi i ich dystrybucji. Infrastruktura firmy zlokalizowana jest na historycznych terenach dawnych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego, jednego z największych i najbardziej znanych przedsiębiorstw polskich sześciu ostatnich dekad. Energetyka Ursus to następca i kontynuator zakładu energetycznego wyodrębnionego z ZPC jako ich spółka-córka, następnie działająca jako Ursus Media.

Firma posiada:

143 MW moc cieplna nominalna Elektrociepłowni,
252 MW łączna moc elektryczna czterech stacji zasilających,
186 km sieci energetycznej,
7 studni głębinowych czwartorzędowych,
32 km rurociągów wodnych,
46 km sieci kanalizacji sanitarnej i wód opadowych
5 km własnej sieci gazowej z zapleczem technicznym do dystrybucji gazu ziemnego,
11 km doskonale utrzymanych torów kolejowych,
70 miejsc noclegowych na kwatery pracownicze.

Energetyka Ursus - adres

Energetyka Ursus Sp. z o.o. 
02-495 Warszawa
Plac Czerwca 1976 Roku Nr 1
KRS: 0000212431
REGON: 015759242
NIP: 522-27-29-419
Dyżurny Energetyk: 693 061 537

Energetyka Ursus - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Energetyka Ursus Sp. z o.o. Pl., Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa wyznaczony OSD w dniu 5 listopada 2012 r. na okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 października 2015 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję paliw gazowych z dnia 27 października 2005 r. Nr DEE/14/13590/W/OWA/2004/2005/BH, tj. dystrybucja energii elektrycznej, należącymi do Przedsiębiorstwa sieciami rozdzielczymi o napięciu 15 kV, 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia, na potrzeby odbiorców na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie ZPC „URSUS” S.A. w upadłości, zlokalizowanych na obszarze dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.