Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki

energetyka nowy dwór mazowiecki logo

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki - działalność

„Misją Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. jest budowanie wartości Spółki poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz oferowanie optymalnych produktów energetycznych” Spółka została powołana głównie w związku z przejęciem przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki infrastruktury energetycznej w obrębie Twierdzy Modlin i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Działalność dotyczy obrotu energią elektryczną oraz jej dystrybucji do odbiorców końcowych sieciami niskiego napięcia. Spółka świadczy także usługi z zakresu konserwacji oświetlenia oraz innych usług związanych z energetyką.

 Spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 października 2012 r. o numerze OEE/692/21710/w/2/2012/KF

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o - adres

ul. Zakroczymska 30 lok. 118 (I piętro)
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688627
REGON: 146221498
KRS: 0000427471

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o., ul. Zakroczymska 30 lok. 118, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, wyznaczony OSD w dniu 31 marca 2014 r. na okres od 1 lipca 2014 r. do 1 czerwca 2030 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 27 maja 2013 r. Nr DEE/317/21710/W/DRE/2013/BT, tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Reprezentacja zarządu - Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki

Nazwisko i imię

Funkcja 

Małecki Jacek Piotr

Prezes Zarządu