Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Elco Energy

Elco Energy

elco energy logo

ELCO Energy Sp. z o.o. - działalność

ELCO ENERGY Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej przez ELCO ENERGY Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne i na podstawie posiadanych niżej aktów prawnych:

  • koncesji na obrót energią elektryczną nr: OEE/704/21799/W/2/2013/AnSz ;
  • koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr: DEE/312/21799/W/2/2013/AnSz;
  • taryfy na dystrybucję energii elektrycznej nr: DRE-4211-9(13)/2013/21799/I/KKo/BH

zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Usługi firmy obejmują:

  • przyłączenia istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych do sieci elektroenergetycznej lokalnego dystrybutora, w celu realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej,
  • budowę sieci energetycznych,
  • całkowite przejęcie obowiązków wynikających zarówno z utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej jak i dostaw energii elektrycznej do właścicieli lub najemców lokali,
  • całkowite przejęcie obowiązków związanych z rozliczaniem, fakturowaniem i windykacją należności (dla zapewnienia pewności zasilania i bezpieczeństwa naszych odbiorców, poza przejęciem odpowiedzialności za bieżące utrzymanie sieci, prowadzimy modernizacje i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej),
  • dzierżawę istniejącej sieci energetyczne od właściciela obiektu w celu realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Za dzierżawę sieci energetycznej ELCO ENERGY Sp. z o.o. płaci czynsz.

ELCO ENERGY Sp. z o.o. - adres

ul. Chorzowska 109a,
40-101 Katowice, Polska
Tel. +(48 32) 60 50 070 
Fax +(48 32) 60 50 085
REGON: 242883880
NIP: 6342807944
KRS: 0000414895 

ELCO Energy Sp. z o.o. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

ELCO Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach , ul. Chorzowska 109a, 40-101 Katowice, wyznaczony OSD w dniu 26 lipca 2013 r. na okres od 1 listopada 2013 r. do 18 lutego 2023 r.Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 14 lutego 2013 roku, Nr DEE/312/21799/W/2/2013/AnSz, której okres ważności upływa w dniu 18 lutego 2023 roku . Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Silesia City Center” w Katowicach, ul. Chorzowska 107, 109, 109a sieciami o napięciu 21 kV i sieciami niskiego napięcia oraz na obszarze nieruchomości na której jest położone Centrum Handlowe Nowy Roździeń w Katowicach, przy ul. Roździeńskiego 199, siciami 20 KV.

ELCO Energy Sp. z o.o. - Członkowie zarządu

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Szymczak Jarosław Ryszard

Członek Zarządu

Freye Susanne

Członek Zarządu