Porównaj ceny energii elektrycznej i wybierz najlepszą ofertę na zakup prądu dla:

Dołącz do grona naszych zadowolonych użytkowników, którzy w ostatnim miesiącu wybierając najlepsze oferty z porównywarki cen energii elektrycznej Optimal Energy, średio zaoszczędzili zmieniając sprzedawcę prądu w domu 350 zł, a w firmie prawie 3 000 zł!

Porównujemy 96% ofert aktywnych sprzedawców energii w całej Polsce
Ostatnia aktualizacja cen sprzedawców pądu w porównywarce 07.12.2016
Strona główna > Elco Energy

Elco Energy

elco energy logo

ELCO Energy Sp. z o.o. - działalność

ELCO ENERGY Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej przez ELCO ENERGY Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne i na podstawie posiadanych niżej aktów prawnych:

  • koncesji na obrót energią elektryczną nr: OEE/704/21799/W/2/2013/AnSz ;
  • koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr: DEE/312/21799/W/2/2013/AnSz;
  • taryfy na dystrybucję energii elektrycznej nr: DRE-4211-9(13)/2013/21799/I/KKo/BH

zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Usługi firmy obejmują:

  • przyłączenia istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych do sieci elektroenergetycznej lokalnego dystrybutora, w celu realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej,
  • budowę sieci energetycznych,
  • całkowite przejęcie obowiązków wynikających zarówno z utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej jak i dostaw energii elektrycznej do właścicieli lub najemców lokali,
  • całkowite przejęcie obowiązków związanych z rozliczaniem, fakturowaniem i windykacją należności (dla zapewnienia pewności zasilania i bezpieczeństwa naszych odbiorców, poza przejęciem odpowiedzialności za bieżące utrzymanie sieci, prowadzimy modernizacje i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej),
  • dzierżawę istniejącej sieci energetyczne od właściciela obiektu w celu realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Za dzierżawę sieci energetycznej ELCO ENERGY Sp. z o.o. płaci czynsz.

ELCO ENERGY Sp. z o.o. - adres

ul. Chorzowska 109a,
40-101 Katowice, Polska
Tel. +(48 32) 60 50 070 
Fax +(48 32) 60 50 085
REGON: 242883880
NIP: 6342807944
KRS: 0000414895 

ELCO Energy Sp. z o.o. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

ELCO Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach , ul. Chorzowska 109a, 40-101 Katowice, wyznaczony OSD w dniu 26 lipca 2013 r. na okres od 1 listopada 2013 r. do 18 lutego 2023 r.Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 14 lutego 2013 roku, Nr DEE/312/21799/W/2/2013/AnSz, której okres ważności upływa w dniu 18 lutego 2023 roku . Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Silesia City Center” w Katowicach, ul. Chorzowska 107, 109, 109a sieciami o napięciu 21 kV i sieciami niskiego napięcia oraz na obszarze nieruchomości na której jest położone Centrum Handlowe Nowy Roździeń w Katowicach, przy ul. Roździeńskiego 199, siciami 20 KV.

ELCO Energy Sp. z o.o. - Członkowie zarządu

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Szymczak Jarosław Ryszard

Członek Zarządu

Freye Susanne

Członek Zarządu

 

 Innowacyjna gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2015 OPTIMALENERGY.pl
Unia Europejska