Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > EDF Polska

EDF Polska

edf polska logo

EDF Polska S.A. - działalność

W ramach swojej działalności EDF Polska S. A. oferuje pełen zakres usług energetycznych, w skład których wchodzą sprzedaż energii elektrycznej oraz doradztwo w zakresie zarządzania portfelem zakupowym i handlem energią.

EDF Polska S.A
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
REGON: 273204260
NIP: 6420000642
KRS: 0000013479 

EDF Polska S.A. koncesja na dystrybucję energii elektrycznej 

EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawieul. Złota 59, 00‐120 Warszawa, wyznaczony OSD w dniu 17 lutego 2011 r. na okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r.; Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr DEE/85/1262/W/2/2008/BT, tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Strefy Przemysłowej w Rybniku wzdłuż ulicy Podmiejskiej.

EDF Polska S.A. - członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

DE Boissezon Carine

Członek Rady Nadzorczej

Tournier Michel

Członek Rady Nadzorczej

Verdier Naves, Nicole

Członek Rady Nadzorczej

Thomas Eric

Członek Rady Nadzorczej

Verry Alain

Członek Rady Nadzorczej

Guillermin Laurent

Członek Zarządu

Mączka Cezary

Członek Zarządu

Roth Gerard

Członek Rady Nadzorczej

Kowalik Krzysztof

Członek Rady Nadzorczej

Nowak Janusz Władysław

Wiceprezes Zarządu

Stacherczak Robert Józef

Członek Rady Nadzorczej

Doucerain Thierry Michel

Prezes Zarządu