Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > ECO Kogeneracja Kutno

ECO Kogeneracja Kutno

eco kogeneracja kutno

Adres siedziby i oddziałów ECO KOGENERACJA SP Z O O

99-300 Kutno
ul. Metalowa 10
tel. 24 253 30 59
fax.  24 253 75 36 

REGON: 101513135
KRS: 0000441535

ECO Kogeneracja - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

ECO Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Metalowa 10, 99-300 Kutno, wyznaczony OSD w dniu 8 kwietnia 2014 r. na okres od dnia 1 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr DEE/318/22069/W/OŁO/2012/KK, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Kutna, za pomocą sieci o napięciu 15 kV oraz 0,4 kV.

 ECO Kogeneracja - Członkowie zarządu/rady nadzorczej 

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Pożoga Walerian

Członek Rady Nadzorczej

Rezwiakow Andrzej

Członek Rady Nadzorczej

Matuszczak Halina

Członek Rady Nadzorczej

Matolicz, Kamil Wieńczysław

Prezes Zarządu