Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > EC Zduńska Wola

EC Zduńska Wola

elektrociepłownia zduńska wola

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA - działalność

Przedmiot działalności Spółki: 

- produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),

- wytwarzanie energii elektrycznej,

- przesyłanie energii elektrycznej,

- dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej,

- pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,

- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

- wynajem nieruchomości na własny rachunek,

Adres siedziby i oddziałów - ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA

98-220 Zduńska Wola
ul. Murarska 21
REGON: 730307680
NIP: 8290006965
KRS: 0000057372
tel: (0-43) 824 13 00

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, wyznaczony OSD w dniu 27 czerwca 2012 r. na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku. Obszarem działania operatora systemu dystrybucyjnego, wynikającym z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej Nr DEE/71/1337/W/OŁO/2008/TB z dnia 29 maja 2008 r., której okres ważności upływa w dniu 31 grudnia 2025 r., jest dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Zduńska Wola, siecią o napięciu 15 kV.

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA - Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Kirsch Jurgen

Członek Rady Nadzorczej

Kuryłek Marcin

Prokurent

Płuciennik Zbigniew

Prokurent

Achim Pietsch

Członek Rady Nadzorczej

Werner Kaufmann

Członek Rady Nadzorczej

Dankowski Grzegorz

Członek Rady Nadzorczej

Kwijas Grzegorz Sebastian

Prokurent

Ney Wolfgang

Członek Zarządu

Paprocki Zdzisław Kazimierz

Członek Rady Nadzorczej

Cieślak Jan Lech

Członek Rady Nadzorczej

Starczewski Jan

Członek Rady Nadzorczej

Barteczko Bernard Antoni

Członek Zarządu

Słomiany Antoni Władysław

Członek Rady Nadzorczej