Porównaj ceny energii: prądu i gazu. Wybierz najlepszą ofertę.

Obniż swój rachunek za:

Dołącz do grona naszych zadowolonych użytkowników, którzy w ostatnim miesiącu wybierając najlepsze oferty z porównywarki cen energii: prądu i gazu Optimal Energy, średnio zaoszczędzili zmieniając sprzedawcę energii w domu 350 zł, a w firmie prawie 3 000 zł!

Porównujemy 96% ofert aktywnych sprzedawców energii w całej Polsce
Ostatnia aktualizacja cen sprzedawców pądu w porównywarce 25.04.2018

Strona główna > EC Prudnik

EC Prudnikelektrociepłownia prudnik logo

Elektrociepłownia Prudnik

Elektrociepłownia zbudowana została na bazie istniejącej od 1902 roku kotłowni Zakładów Bawełnianych Frankla. Po II wojnie światowej zawiązały się Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex” i do kotłowni została dobudowana część w której znajdują się kotły, a starą kotłownię przebudowano na maszynownię i rozdzielnię elektryczną. W styczniu 2011 roku Elektrociepłownia ZPB Frotex została oddana w dzierżawę, a w maju 2011 została sprzedana spółce EC Prudnik. Głównym paliwem EC jest węgiel kamienny wydobywany w polskich kopalniach. W przyszłości w trosce o środowisko naturalne, jak również z chęci zwiększenia naszej oferty uruchomi produkcję energii elektrycznej z biomasy. Obecnie przetwarza energię węgla w dwóch kotłach parowych o parametrach 2,0 do 2,5 MPa i temp. 350 do 400 st C oraz w kotle nr 3 - 4,0 Mpa i 450 st C. Wydajność sumaryczna kotłów to 48 ton pary na godzinę. Para ta jest kierowana do turbozespołu TP2 lub przez stację reedukującą ciśnienie pary dla odbiorców.

Adres siedziby i oddziałów - Elektrociepłownia Prudnik

Dane spółki:

EC PRUDNIK SPÓŁKA Z O.O.

48-200 Prudnik ul. Nyska 10 

NIP 755-192-32-30

REGON 160 370 715

KRS: 0000377249

Kapitał zakładowy: 50 000 zł 

Elektrociepłownia Prudnik - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

EC Prudnik Sp. z o.o., ul. Nyska 10, 48-200 Prudnik, wyznaczony OSD w dniu 17 lipca 2012 r. na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 5 stycznia 2022 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 2 stycznia 2012 r. nr DEE/296/20548/W/OWR/2012/JM, tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami elektroenergetycznymi średniego i niskiego napięcia zlokalizowanymi na terenie miasta i Gminy Prudnik, województwo opolskie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 OPTIMALENERGY.pl