Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > EC Prudnik

EC Prudnik

elektrociepłownia prudnik logo

Elektrociepłownia Prudnik

Elektrociepłownia zbudowana została na bazie istniejącej od 1902 roku kotłowni Zakładów Bawełnianych Frankla. Po II wojnie światowej zawiązały się Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex” i do kotłowni została dobudowana część w której znajdują się kotły, a starą kotłownię przebudowano na maszynownię i rozdzielnię elektryczną. W styczniu 2011 roku Elektrociepłownia ZPB Frotex została oddana w dzierżawę, a w maju 2011 została sprzedana spółce EC Prudnik. Głównym paliwem EC jest węgiel kamienny wydobywany w polskich kopalniach. W przyszłości w trosce o środowisko naturalne, jak również z chęci zwiększenia naszej oferty uruchomi produkcję energii elektrycznej z biomasy. Obecnie przetwarza energię węgla w dwóch kotłach parowych o parametrach 2,0 do 2,5 MPa i temp. 350 do 400 st C oraz w kotle nr 3 - 4,0 Mpa i 450 st C. Wydajność sumaryczna kotłów to 48 ton pary na godzinę. Para ta jest kierowana do turbozespołu TP2 lub przez stację reedukującą ciśnienie pary dla odbiorców.

Adres siedziby i oddziałów - Elektrociepłownia Prudnik

Dane spółki:

EC PRUDNIK SPÓŁKA Z O.O.

48-200 Prudnik ul. Nyska 10 

NIP 755-192-32-30

REGON 160 370 715

KRS: 0000377249

Kapitał zakładowy: 50 000 zł 

Elektrociepłownia Prudnik - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

EC Prudnik Sp. z o.o., ul. Nyska 10, 48-200 Prudnik, wyznaczony OSD w dniu 17 lipca 2012 r. na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 5 stycznia 2022 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 2 stycznia 2012 r. nr DEE/296/20548/W/OWR/2012/JM, tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami elektroenergetycznymi średniego i niskiego napięcia zlokalizowanymi na terenie miasta i Gminy Prudnik, województwo opolskie.