Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > DB Wrocław Elektrociepłownia

DB Wrocław Elektrociepłownia

elektrociepłownia wrocław
BD Sp. z o.o. Elektrociepłownia - działalność

Działa w zakresie dystrybucji, obrotu i wytwarzania: ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

Przedsiębiorstwo posiada koncesje w zakresie prowadzonej działalności:

  • dystrybucję energii elektrycznej,
  • dystrybucję paliw gazowych,
  • przysyłanie i dystrybucję ciepła,
  • obrót energią elektryczną,
  • obrót paliwami gazowymi,
  • obrót ciepłem,
  • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

Adres siedziby i oddziałów - elektrociepłownia Wrocław

BD Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 241
53-241 Wrocław
REGON: 020847353
NIP: 8971746522
KRS: 0000315512

Pogotowie energetyczne jest dostępne 24/7
Tel.: 71-334-85-26

Tel.: 881-668-866
E-mail: nastawnia@bd.wroclaw.pl

Fax: 71-334-85-14
Tel.: 71-334-85-29
E-mail: biuro@bd.wroclaw.pl

Elektrociepłownia Wrocław - koncesja na dystrybucję energią elektryczną

BD Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53 – 234 Wrocław, wyznaczony OSD w dniu 13 maja 2011 r. na okres od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 8 lutego 2020 r. Obszar działania OSD wynika z koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 5 lutego 2010 r., Nr DEE/242/17261/W/OWR/2010/RP, której okres ważności upływa w dniu 8 lutego 2020 r. Spółka posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją z dnia 5 lutego 2010 r. Nr DEE/242/17261/W/OWR/2010/RP, której okres ważności upływa w dniu 8 lutego 2020 r. Działalność dystrybucyjna prowadzona jest na majątku własnym spółki oraz na majątku dzierżawionym od przedsiębiorstwa Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na obszarze Miasta Wrocławia sieciami elektroenergetycznymi średniego i niskiego napięcia.

Członkowie zarządu/rady nadzorczej - Elektrociepłownia Wrocław

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Perucki Jan

Członek Zarządu

Pepliński, Jarosław Józef

Prokurent