Porównaj ceny energii elektrycznej i wybierz najlepszą ofertę na zakup prądu dla:

Dołącz do grona naszych zadowolonych użytkowników, którzy w ostatnim miesiącu wybierając najlepsze oferty z porównywarki cen energii elektrycznej Optimal Energy, średio zaoszczędzili zmieniając sprzedawcę prądu w domu 350 zł, a w firmie prawie 3 000 zł!

Porównujemy 96% ofert aktywnych sprzedawców energii w całej Polsce
Ostatnia aktualizacja cen sprzedawców pądu w porównywarce 07.12.2016
Strona główna > DB Wrocław Elektrociepłownia

DB Wrocław Elektrociepłownia

elektrociepłownia wrocław
BD Sp. z o.o. Elektrociepłownia - działalność

Działa w zakresie dystrybucji, obrotu i wytwarzania: ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

Przedsiębiorstwo posiada koncesje w zakresie prowadzonej działalności:

  • dystrybucję energii elektrycznej,
  • dystrybucję paliw gazowych,
  • przysyłanie i dystrybucję ciepła,
  • obrót energią elektryczną,
  • obrót paliwami gazowymi,
  • obrót ciepłem,
  • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

Adres siedziby i oddziałów - elektrociepłownia Wrocław

BD Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 241
53-241 Wrocław
REGON: 020847353
NIP: 8971746522
KRS: 0000315512

Pogotowie energetyczne jest dostępne 24/7
Tel.: 71-334-85-26

Tel.: 881-668-866
E-mail: nastawnia@bd.wroclaw.pl

Fax: 71-334-85-14
Tel.: 71-334-85-29
E-mail: biuro@bd.wroclaw.pl

Elektrociepłownia Wrocław - koncesja na dystrybucję energią elektryczną

BD Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53 – 234 Wrocław, wyznaczony OSD w dniu 13 maja 2011 r. na okres od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 8 lutego 2020 r. Obszar działania OSD wynika z koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 5 lutego 2010 r., Nr DEE/242/17261/W/OWR/2010/RP, której okres ważności upływa w dniu 8 lutego 2020 r. Spółka posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją z dnia 5 lutego 2010 r. Nr DEE/242/17261/W/OWR/2010/RP, której okres ważności upływa w dniu 8 lutego 2020 r. Działalność dystrybucyjna prowadzona jest na majątku własnym spółki oraz na majątku dzierżawionym od przedsiębiorstwa Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na obszarze Miasta Wrocławia sieciami elektroenergetycznymi średniego i niskiego napięcia.

Członkowie zarządu/rady nadzorczej - Elektrociepłownia Wrocław

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Perucki Jan

Członek Zarządu

Pepliński, Jarosław Józef

Prokurent

 

Innowacyjna gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2015 OPTIMALENERGY.pl
Unia Europejska