Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Dalkia Poznań

Dalkia Poznań

dalkia poznań

Dalkia Poznań - ZEC SA - działalność

Dalkia Poznań - ZEC SA świadczy usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem własnych sieci elektroenergetycznych do odbiorców przyłączonych do majątku Dalkia Poznań - ZEC S.A. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się po cenach i stawkach opłat zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni Spółka Akcyjna jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla aglomeracji poznańskiej. Przedsiębiorstwo dysponuje urządzeniami wytwórczymi o mocy cieplnej 930,2 MW oraz 275,5 MW mocy elektrycznej. Poza produkcją ciepła w wodzie gorącej i energii elektrycznej, zasilającej krajowy system energetyczny, zakład wytwarza również ciepło w parze technologicznej.

 

Adres siedziby i oddziałów Dalkia Poznań - ZEC SA

Dalkia Poznań - ZEC SA
REGON: 630162976
NIP: 7770000293
KRS: 0000052595

Zakład Sieci Cieplnej

os. Orła Białego 72a

Oddział Obsługi Klienta ZSC/01
os. Orła Białego 72a
tel. (61) 87 89 812

Oddział Obsługi Klienta ZSC/03
ul. Gen. St. Maczka 16a
tel. (61) 84 86 992

Oddział Obsługi Klienta ZSC/04
ul. Nad Potokiem 17a
tel. (61) 84 20 305

Zakład Energetyki Cieplnej 

ul. Arciszewskiego 25a

Oddział Obsługi Klienta ZEC/02
tel. (61) 88 61 410

Dalkia Poznań - ZEC SA - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Spółka prowadzi działalność, jako przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie:

  • koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej uzyskanej dnia 06.10.1998 r. Decyzją Prezesa URE nr WEE/6/1270/U/1/98/AP,
  • koncesji na wytwarzanie ciepła uzyskanej dnia 06.10.1998 r. Decyzją Prezesa URE nr CC/194/1270/U/1/98/AP,
  • koncesji na obrót energią elektryczną uzyskanej dnia 24.02.2005 r. Decyzją Prezesa URE nr OEE/398/1270/W/2/2005/BT,
  • koncesji na dystrybucję energii elektrycznej uzyskanej dnia 01.04.2009 r. Decyzją Prezesa URE nr DEE/89/1270/W/OPO/2009/AJ.

Dalkia Poznań - ZEC S.A. prowadzi działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Dalkia Poznań ZEC SA i w bliskim sąsiedztwie.

Dalkia Poznań - ZEC SA Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Pic, Jan Krzysztof

Członek Zarządu

Lacombe Jacky

Członek Rady Nadzorczej

Bourland Gerard

Członek Rady Nadzorczej

Mazalerat Jean Michel

Członek Rady Nadzorczej

Wamsteker Adrianus Cornelia

Członek Rady Nadzorczej

Woźniak Kazimierz

Członek Rady Nadzorczej

Woźniak, Jerzy Mieczysław

Prezes Zarządu

Bezulska Magdalena Izabela

Członek Rady Nadzorczej

Ferrer Fabien

Członek Rady Nadzorczej

Stawiarska Jarosz Agnieszka

Członek Zarządu

Jurczyński Sławomir

Członek Zarządu

Murzynowski Roman

Członek Rady Nadzorczej

Grzezierski Adam

Członek Rady Nadzorczej

Kosmowski Marek

Członek Zarządu

Świątek Bogdan Marcin

Członek Zarządu