Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Dalkia Powerline

Dalkia Powerline

DALKIA powerline

Dalkie Powerline - działalność

Swoją działalność w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną rozpoczęła z dniem 1 kwietnia 2009 roku działając pod nazwą NWR Energetyka PL Sp. z o.o. dzięki przeniesieniu na Spółkę majątku, koncesji i zezwoleń Zakładu Działalności Energetycznej Spółki NWR Karbonia Sp. z o.o. W wyniku podjętych przekształceń o których mowa powyżej, rozpoczęcie swej działalności spółka notuje na początek lat 2000, kiedy występowała w branży energetycznej pod nazwą Karbonia PL Sp. z o.o. Do dnia 21 czerwca 2010 roku Spółka wchodziła w skład grupy kapitałowej New World Resources N.V. z siedzibą w Amsterdamie, 100 % udziałów Spółki należało do Spółki NWR Energy, a.s.. Od 22 czerwca 2010 roku w wyniku finalizacji sprzedaży przez New World Resources N.V. swej spółki zależnej NWR Energy, a.s. firmie Dalkia Česká republika, a.s., Spółka weszła w skład grupy kapitałowej Dalkia Česká republika, a.s. W efekcie tych zmian jedyny wspólnik Spółki zmienił nazwę na Dalkia Industry CZ, a.s., natomiast z dniem 12 sierpnia 2010 Spółka zmieniła nazwę z NWR Energetyka PL Sp. z o.o. na Dalkia Powerline Sp. z o.o.

Dalkia Powerline Sp. z o.o. - biuro


43-417 Kaczyce
ul. Morcinka 17
Tel.: +48 32 469 40 32; +48 32 257 82 55, +48 32 257 82 54
Fax.: +48 32 750 17 28

REGON: 141189229
NIP: 5252411277
KRS: 
0000293914

Dalkia Powerline - koncesja na dystrybycję energii elektrycznej

Dalkia Powerline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Morcinka 17, 43-417 Kaczyce. Decyzją Prezesa URE, z dnia 10 marca 2011 r., Przedsiębiorca został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na okres od dnia 1 maja 2011 roku do dnia 5 marca 2021 roku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Przedsiębiorcę operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art. 9h ustawy – Prawo energetyczne. Spółka posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej na okres do dnia 5 marca 2021 r., udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 1 marca 2001 r. Nr PEE/228/2501/W/1/2/2001/MS, zmienioną decyzją z dnia 28 lipca 2003 r. Nr PEE/228A/2501/W/1/2003/MS, zmienioną decyzją z dnia 6 lipca 2009 r. Nr DEE/228-ZTO/18728/W/2/2009/MZn, oraz decyzją z dnia 15 grudnia 2010 r. Nr DEE/228-ZTOA/18728/W/2/2010/UA. Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie gmin Zebrzydowice i Hażlach, sieciami o napięciu 110 kV, 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia.

Członkowie zarządu/rady nadzorczej - Dalkie Powerline Sp. z o.o.

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Brachaczek Szymon

Członek Zarządu

Luňáček Pavel

Wiceprezes Zarządu

Tupinier Laurent

Prezes Zarządu