Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > D-Energia

D-Energia

D-energia logo

D-Energia - działalność

D-Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wymysłowicach, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000463262. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000,00 zł. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Aktu założycielskiego Spółki oraz innych właściwych przepisów.

Działalność koncesjonowana prowadzona jest od 1 maja 2014 r. na podstawie :

  1. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18.04.2014 roku decyzją nr  DEE/326/23418/W/DRE/2014/BT,
  2. koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18.04.2014 roku  decyzją nr OEE/780/23418/W/DRE/2014/BT.

Spółka decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4711-10(3)/2014/23418/BT z dnia 30 kwietnia 2014 roku została wyznaczona na operatora  systemu  dystrybucyjnego elektroenergetycznego na terenie dawnych Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. oraz w bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Adres siedziby i oddziałów - D-Energia

Siedziba

D-ENERGIA Sp. z o.o.
88-320 Strzelno, Wymysłowice 1

Biuro Bydgoszcz

D-ENERGIA Sp. z o.o.
85-825 Bydgoszcz
ul. Wojska Polskiego 65

Telefony – całodobowo:

tel. 52 374 77 31
tel. 52 361 22 24
tel. kom. 693 296 860
REGON: 341430400
NIP: 5571696865
KRS: 0000463262

Sekretariat : 52 318 85 55
e-mail : sekretariat@d-energia.pl
Sekretariat : 52 374 72 52, 52 374 79 96
Fax. 52 361 18 21
e-mail : oddzial.bydgoszcz@d-energia.pl

D-Energia - koncesja na dystrycucję energią elektryczną

D-Energia Sp. z o.o., Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, wyznaczony OSD w dniu 30 kwietnia 2014 r. na okres od 1 maja 2014 r. do 31 października 2014 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. Nr DEE/326/23418/W/DRE/2014/BT, tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A., znajdujących się w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65.

D-Energia - członkowie reprezentacji

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Biedulski Arkadiusz Maciej

Prezes Zarządu

Podraza Maria Jolanta

Członek Rady Nadzorczej

Dziadek Piotr Grzegorz

Członek Rady Nadzorczej

Podraza Wiesław

Prokurent

Mil Józef Tomasz

Członek Rady Nadzorczej

Zabłocki Władysław Józef

Wiceprezes Zarządu