Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo

CMC

cmc commercial metals company
Commercial Metals Company - działalność

Commercial Metals Company to globalne przedsiębiorstwo zajmujące się ekonomicznym recyklingiem, produkcją, przetwórstwem i handlem. Jest to firmą założona w roku 1915 Siedziba znajduje się a Irving w stanie Teksas, a obecnie spółka działaa w czterech podstawowych segmentach i wykorzystując do tego celu ponad 200 lokalizacji w ponad 20 krajach.

Recycling
Segment CMC zajmujący się recyklingiem przetwarza około 4 miliony ton złomu żelaznego i nieżelaznego rocznie. Działa w ponad 60 lokalizacjach i obsługuje niemal wszystkie rynki produkcji stali.

Produkcja stali
W pięciu miejscach w Stanach Zjednoczonych i w jednym miejscu w Polsce dysponuje zaawansowanymi technologicznie hutami wyposażonymi w piece elektryczne łukowe. Mając zdolności produkcyjne na poziomie 4,8 miliona ton, jest trzecim największym producentem wyrobów długich w USA i największym w Polsce. Jest pierwszym producentem stali stosującym proces odlewania ciągłego seryjnego oraz zaawansowaną technologię mikroobróbki.

Przetwórstwo
Segment CMC zajmujący się przetwórstwem działa w ponad 80 miejscach w USA. Firma obsługujemy wszelkiego rodzaju inwestycje prywatne i publiczne, a także realizuje dostawy na potrzeby rozbudowy infrastruktury i dla branży energetycznej. Nasz doświadczony zespół dostarczał stal niezbędną do realizacji wielu znakomitych projektów w Stanach Zjednoczonych, począwszy od odbudowy Pentagonu po atakach z 11.09, a skończywszy na dużych obiektach sportowych oraz elementach infrastruktury krajowej.

Handel
Segment CMC zajmujący się handlem i dystrybucją działa w ponad 40 miejscach świata i dysponuje mocami przekraczającymi 2 miliony ton. Sprzedaje półwyroby i wyroby gotowe płaskie, długie i specjalne, a także surowce przemysłowe w branżach zużywających największe ilości stali na świecie. 

Adres siedziby i oddziałów - CMC Poland Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 82, 
42-400 Zawiercie, 
Telefon:+48.32.672.16.21

KRS 0000443829,

Kapitał zakładowy: 118 233 740,00 zł
Kapitał wpłacony: 118 233 740,00 zł
NIP 649-00-01-173 

CMC Poland Sp. z o.o. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

CMC Poland Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, wyznaczony OSD w dniu 10 lipca 2014 r. na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 15 lipca 2005 r. Nr DEE/6/731/W/2/2005/BT z późn. zm., tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Koncesjonariusza w Zawierciu sieciami o napięciu 110 kV.

Reprezentacja spółki CMC Poland Sp. z o.o. 

Zarząd

Jerzy Kozicz Prezes Zarządu

Adam Guzy Członek Zarządu

Wojciech Więcławik Członek Zarządu

Tomasz Flak Członek Zarządu

Dorota Apostel Członek Zarządu

Marcin Kulesza Członek Zarządu

Jolanta Czeczko Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

John Elmore Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Steve Henderson Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Gerhard Buenemann Sekretarz Rady Nadzorczej

Joseph Alvarado Członek Rady Nadzorczej

Peter Weyermann Członek Rady Nadzorczej

Barbara Smith Członek Rady Nadzorczej