Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Carbo-Energia

Carbo-Energia

carbo energia

Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo - Energia”

„Carbo - Energia” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej powstał w 1995 roku w wyniku restrukturyzacji Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.. Rozpoczynając działalność produkcyjną, Spółka przejęła ciepłownie działające dotąd w obrębie rudzkich kopalń.

Obecnie struktura organizacyjna przedsiębiorstwa przedstawia się następująco:

  • Zespół Ciepłowni nr 1: Elektrociepłownia „Mikołaj” , Ciepłownia „ Nowy Wirek”, Ciepłownia „Wanda”
  • Zespół Ciepłowni nr 2: Ciepłownia „Bielszowice”, Ciepłownia „Halemba”, kotłownia „Szyb VI”
  • Biuro Zarządu

Strategia Spółki zakłada utrzymanie roli wiodącego producenta ciepła w Rudzie Śląskiej. U podstaw tego założenia znajduje się idea zorientowania na dotychczasowych klientów oraz pozyskiwania nowych rynków zbytu. Perspektywicznie zakłada się także wzrost wartości i rentowności dzięki inwestycjom podnoszącym bezpieczeństwo energetyczne odbiorców.

Prócz działalności produkcyjnej Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo - Energia” sp. z o.o. bierze aktywny udział w życiu społeczno - gospodarczym Górnego Śląska. Spółka jest jednym z inicjatorów powstania, a obecnie udziałowcem „Śląskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” sp. z o.o. mającego za zadanie rewitalizację terenów poprzemysłowych Rudy Śląskiej i Świętochłowic. „Carbo - Energia” to także wieloletni członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Śląskiego Klubu Biznesu oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Adres siedziby i oddziałów Carbo - Energia

Zespół Ciepłowni Przemysłowych

„Carbo - Energia” sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32

REGON: 271832041

NIP: 6340009606

KRS: 0000418540

 

Biuro Zarządu Spółki

41-700 Ruda Śląska

ul. Szyb Walenty 26 b

Carbo - Energia - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

  • wytwarzania energii elektrycznej – Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 grudnia 2000 r., nr WEE/99/207/N/1/2/2000/MS

Decyzją tą Spółka uzyskała koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej w źródle – Elektrociepłownia „Mikołaj”, o łącznej mocy zainstalowanej 8,4 MW. Koncesja została wydana do dnia 20 grudnia 2010 r. Na mocy decyzji WEE/99-ZTO/207/W/OKA/2009/CW z dnia 01 października 2009r. przedłużono termin ważności koncesji na okres do 20 grudnia 2020r.

Powyższa decyzja, w związku ze zmianą ustawy – Prawo energetyczne, została zmieniona decyzją nr WWE/99A/207/W/OKA/2007/AM z dnia 10 września 2007 r. Zmiana wprowadzona na wniosek Spółki dotyczył doprecyzowania przedmiotu i zakresu działalności wynikającego ze zmiany przepisów.

  • obrotu energią elektryczną - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2007 r., nr OEE/469/207/W/OKA/2007/AM.

Decyzją tą Spółka uzyskała koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej. Koncesja została wydana do dnia 27 kwietnia 2017 r.

  • dystrybucji energii elektrycznej - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2007 r., nr DEE/37/207/W/OKA/2007/AM.

Decyzją tą Spółka uzyskała koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej. Koncesja została wydana do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Spółka - decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - od dnia 01 grudnia 2011r. została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym koncesją na dystrybucję energii elektrycznej. Decyzja DPE-4711-83(7)/2011/207/BT obowiązuje do dnia 27 kwietnia 2017r.

Członkowie reprezentacji Carbo - Energia:

Tolak Piotr Józef              Prezes Zarządu