Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > BHH Mikrohuta

BHH Mikrohuta

BHH mikrohuta logo

BHH Mikrohuta - działalność

Mikrohuta uruchomiona w 1973 r. specjalizuje się w produkcji wyrobów ze stali nierdzewnych i stopów niklowych. Jest liderem na polskim rynku wśród producentów wyrobów ciągnionych . Dla utrzymania roli czołowego producenta oraz dla większej satysfakcji klientów zrealizowano szeroki program inwestycyjny pozwalający na znaczne podwyższenie jakości oferowanych wyrobów. Szeroka gama wymiarów sprawia, iż wyroby Mikrohuty znajdują zastosowanie w wielu różnych sektorach produkcyjnych tj.: siatki i sita, obróbka na zimno, spawalnictwo, budownictwo oraz przemysł meblarski, samochodowy, medyczny, rolno-spożywczy i włókienniczy. Modernizacja obróbki cieplnej polegająca na wyeliminowaniu amoniaku i zastąpieniu go wodorem i azotem pozwoliła uzyskać zarówno lepszą jakość wyrobów jak również podniosła znakomicie bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Mikrohuta posiada zagwarantowane dostawy bardzo dobrego wsadu zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, stąd przy uwzględnieniu wyposażenia technicznego oraz kompetentnej obsłudze jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania jakościowe i terminowe klientów.

Adres siedziby i oddziałów - BHH Mikrohuta

BHH MIKROHUTA SP. Z O.O.
ul. Katowicka 11
42-530 Dąbrowa Górnicza
REGON: 276105127
NIP: 6292099591
KRS: 0000059220

Sekretariat:                  Bożena Bierca
                                   tel. +48 32 262 58 43
                                   bozena@mikrohuta.pl

Biuro zapewnienia         Zbigniew Mróz
jakości:                        tel. +48 32 262 58 43 wew. 24
                                    zbigniew.mroz@mikrohuta.pl

Dział sprzedaży:
Dyrektor:                     mgr inż. Jerzy Dybich
                                    tel. +48 32 262 53 87
                                    jurek@mikrohuta.pl

Handlowcy:                   mgr inż. Anna Górka
                                    tel. +48 32 262 28 22
                                    a.gorka@mikrohuta.pl

                                    mgr inż. Elżbieta Szymanek
                                    tel. +48 32 262 50 43
                                    e.szymanek@mikrohuta.pl

                                    mgr inż. Michał Szymczyk
                                    tel. +48 32 461 34 37
                                    m.szymczyk@mikrohuta.pl

                                    FAX: +48 32 262 50 51

BHH Mikrohuta - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Nr koncesji, do kiedy ważna + obszar działalności – ze strony ure BHH-MIKROHUTA” Sp. z o.o., ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Decyzją Prezesa URE, z dnia 24 czerwca 2011 r., na wniosek właściciela sieci dystrybucyjnej – Valbruna POLSKA Sp. z o.o, Przedsiębiorca „BHH-MIKROHUTA” Sp. z o.o., został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 1 stycznia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Przedsiębiorcę operatorem systemu dystrybucyjnego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art. 9h ustawy – Prawo energetyczne. Spółka posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją z Prezesa URE z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr DDE/86/18596/W/OKA/2008/PF. Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie kompleksu przemysłowego znajdującego się przy ul. Katowickiej 11 w Dąbrowie Górniczej, za pomocą sieci o napięciu 6 kV i 0,4 kV.

BHH Mikrohuta - Członkowie zarządu/rady nadzorczej

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Dantt Luciano

Prezes Zarządu

Amenduni Gresele Michele

Członek Rady Nadzorczej

Amenduni Gresele Massimo

Członek Rady Nadzorczej

Molenda Piotr

Prokurent

Amenduni Gresele Maurizio

Członek Rady Nadzorczej