Porównaj ceny energii: prądu i gazu. Wybierz najlepszą ofertę.

Obniż swój rachunek za:

Dołącz do grona naszych zadowolonych użytkowników, którzy w ostatnim miesiącu wybierając najlepsze oferty z porównywarki cen energii: prądu i gazu Optimal Energy, średnio zaoszczędzili zmieniając sprzedawcę energii w domu 350 zł, a w firmie prawie 3 000 zł!

Porównujemy 96% ofert aktywnych sprzedawców energii w całej Polsce
Ostatnia aktualizacja cen sprzedawców pądu w porównywarce 25.04.2018

Strona główna > BHH Mikrohuta

BHH MikrohutaBHH mikrohuta logo

BHH Mikrohuta - działalność

Mikrohuta uruchomiona w 1973 r. specjalizuje się w produkcji wyrobów ze stali nierdzewnych i stopów niklowych. Jest liderem na polskim rynku wśród producentów wyrobów ciągnionych . Dla utrzymania roli czołowego producenta oraz dla większej satysfakcji klientów zrealizowano szeroki program inwestycyjny pozwalający na znaczne podwyższenie jakości oferowanych wyrobów. Szeroka gama wymiarów sprawia, iż wyroby Mikrohuty znajdują zastosowanie w wielu różnych sektorach produkcyjnych tj.: siatki i sita, obróbka na zimno, spawalnictwo, budownictwo oraz przemysł meblarski, samochodowy, medyczny, rolno-spożywczy i włókienniczy. Modernizacja obróbki cieplnej polegająca na wyeliminowaniu amoniaku i zastąpieniu go wodorem i azotem pozwoliła uzyskać zarówno lepszą jakość wyrobów jak również podniosła znakomicie bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Mikrohuta posiada zagwarantowane dostawy bardzo dobrego wsadu zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, stąd przy uwzględnieniu wyposażenia technicznego oraz kompetentnej obsłudze jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania jakościowe i terminowe klientów.

Adres siedziby i oddziałów - BHH Mikrohuta

BHH MIKROHUTA SP. Z O.O.
ul. Katowicka 11
42-530 Dąbrowa Górnicza
REGON: 276105127
NIP: 6292099591
KRS: 0000059220

Sekretariat:                  Bożena Bierca
                                   tel. +48 32 262 58 43
                                   bozena@mikrohuta.pl

Biuro zapewnienia         Zbigniew Mróz
jakości:                        tel. +48 32 262 58 43 wew. 24
                                    zbigniew.mroz@mikrohuta.pl

Dział sprzedaży:
Dyrektor:                     mgr inż. Jerzy Dybich
                                    tel. +48 32 262 53 87
                                    jurek@mikrohuta.pl

Handlowcy:                   mgr inż. Anna Górka
                                    tel. +48 32 262 28 22
                                    a.gorka@mikrohuta.pl

                                    mgr inż. Elżbieta Szymanek
                                    tel. +48 32 262 50 43
                                    e.szymanek@mikrohuta.pl

                                    mgr inż. Michał Szymczyk
                                    tel. +48 32 461 34 37
                                    m.szymczyk@mikrohuta.pl

                                    FAX: +48 32 262 50 51

BHH Mikrohuta - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Nr koncesji, do kiedy ważna + obszar działalności – ze strony ure BHH-MIKROHUTA” Sp. z o.o., ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Decyzją Prezesa URE, z dnia 24 czerwca 2011 r., na wniosek właściciela sieci dystrybucyjnej – Valbruna POLSKA Sp. z o.o, Przedsiębiorca „BHH-MIKROHUTA” Sp. z o.o., został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 1 stycznia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Przedsiębiorcę operatorem systemu dystrybucyjnego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art. 9h ustawy – Prawo energetyczne. Spółka posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją z Prezesa URE z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr DDE/86/18596/W/OKA/2008/PF. Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie kompleksu przemysłowego znajdującego się przy ul. Katowickiej 11 w Dąbrowie Górniczej, za pomocą sieci o napięciu 6 kV i 0,4 kV.

BHH Mikrohuta - Członkowie zarządu/rady nadzorczej

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Dantt Luciano

Prezes Zarządu

Amenduni Gresele Michele

Członek Rady Nadzorczej

Amenduni Gresele Massimo

Członek Rady Nadzorczej

Molenda Piotr

Prokurent

Amenduni Gresele Maurizio

Członek Rady Nadzorczej

 
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 OPTIMALENERGY.pl