Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Best - eko

Best - eko

best eko logo

BEST-EKO Sp. z o.o. - działalność

Działa na rynku od 1996 roku. Przedmiotem działalności firmy są:
- usługi w zakresie gospodarki wodno ściekowej - oczyszczalnia ścieków
- usługi energetyczne – Zakład Energetyczny
- usługi handlowe
- usługi w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów.

Adres siedziby i oddziałów - Best Eko Sp. z o.o.

Siedziba Spółki znajduje się na
oczyszczalni ścieków „Boguszowice”
ul. Rycerska 101
44-251 Rybnik

BEST-EKO Sp. z o.o.
ul. Gwarków 1
44-240 Żory
Telefon: (+48) 32 4254650
Email: biuro@best-eko.pl

KRS : 0000121322
REGON : 273171164
NIP : 6511402033
Kapitał zakładowy : 450 000 zł 

Zgłaszanie awarii  do godz. 16.00

Tel. 32 425 4650
Tel. 32 434 4766
Tel. +48 604 500 413
Tel. +48 602 363 418

Zgłaszanie awarii  po godz. 16.00
Tel. +48 604 500 413
Tel. +48 602 363 418

Adres korespondencyjny:
44-240  Żory  ul. Gwarków 1

Telefoniczna Obsługa Klientów:
(godz. 8.00 – 16.00)
Tel. 32 425 4650
Tel. 32 434 4766
Fax. 32 425 4650

Best - Eko - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Przedsiębiorstwo Energetyczne BEST-EKO Sp. z o.o. świadczy usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy Żory-Rój ( była KWK  Żory ) i gminy Rybnik – Kłokocin ( rejon Oczyszczalni ścieków Boguszowice ) oraz sprzedaży energii elektrycznej na terenie gminy Żory oraz Rybnik.

BEST-EKO Sp. z o.o jest właścicielem sieci energetycznej na napięciu 20000V, 6000V oraz 400/230 V wraz z stacjami transformatorowymi.

Przedsiębiorstwo posiada następujące koncesje:

1. dystrybucja energii elektrycznej  – nr DEE/231/9562/W/2/2009/IB   21.10.2009 r..
2. obrót energią elektryczną.           – nr OEE/562/9562/W/2/2009/IB   21.10.2009 r.
BEST-EKO Sp. z o.o.  została wyznaczona  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na terenie swojego działania   – decyzja nr  DPE-4711-124(5)/2012/9562/ŁG z dnia 11.06.2012 roku  – na okres od dnia 01.02.2013 roku do dnia 31.12.2025 roku.

Best Eko - Członkowie reprezentacji

 

Nazwisko i imię 

Funkcja lub stanowisko 

Pilarski Piotr Tadeusz

Członek Rady Nadzorczej

Oracz Monika

Członek Rady Nadzorczej

Pilarski, Grzegorz Józef

Członek Zarządu

Jaskulska Małgorzata Maria

Członek Rady Nadzorczej

Jaskulski Bernard Sylwester

Prezes Zarządu

Oracz Stanisław Wiesław

Wiceprezes