Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Arcelor Mittal Poland

Arcelor Mittal Poland

ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland - działalność

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, zatrudniającym ponad 11 tysięcy pracowników w sześciu oddziałach w województwach śląskim, małopolskim i opolskim. Dzięki inwestycjom, których wartość w latach 2004-2014 sięgnęła ponad 5 mld zł, ArcelorMittal Poland jest dziś jednym z najnowocześniejszych producentów stali w Europie.

Firma produkuje:

  • Cenione wyroby długie, takie jak kształtowniki, szyny i akcesoria kolejowe oraz obudowy górnicze wykorzystywane w budownictwie, transporcie szynowym i przemyśle wydobywczym.
  • Wyroby płaskie, wykorzystywane przez przemysł motoryzacyjny, AGD i budowlany.


  Oddziały ArcelorMittal Poland zlokalizowane są w:

  • Chorzowie
  • Dąbrowie Górniczej
  • Krakowie
  • Sosnowcu
  • Świętochłowicach


ArcelorMittal Poland skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. To także jeden z największych polskich eksporterów i największy producent koksu w Europie oraz całej grupie ArcelorMittal. Zdolności produkcyjne dwóch koksowni Spółki, w Zdzieszowicach i w  Krakowie, wynoszą ok. 5 mln ton rocznie.

Adres siedziby i oddziałów - ArcelorMittal Poland

 Siedziba główna:
ArcelorMittal Poland S.A.

41-308 Dąbrowa Górnicza,
Al. Józefa Piłsudskiego 92

NIP:  634-24-63-083

KRS: 0000115891

REGON: 277839653

 

Oddział w Dąbrowie Górniczej
(dawna Huta Katowice)
Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 776 66 66

Oddział w Krakowie
(dawna Huta im. Sendzimira)
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków
tel.: (32) 776 66 66

Oddział w Sosnowcu
(dawna Huta Cedler)
ul. Niwecka 1, 42-200 Sosnowiec
tel.: (32) 776 66 66

 

Oddział w Świętochłowicach
(dawna Huta Florian)
ul. Metalowców 5, 41-600 Świętochłowice
tel.: (32) 776 66 66

Oddział Huta Królewska

ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów
tel.: (32) 776 66 66


Oddział w Zdzieszowicach

ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice
tel.: (77) 445 10 00
tel.: (77) 445 10 02

ArcelorMittal Poland - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Górnicza, wyznaczony OSD w dniu 2 lipca 2013 r. na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2025 r.; Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 13 sierpnia 2003 r. Nr PEE/91A/4336/W/OKA/2003/RK z późn. zm., której okres ważności upływa w dniu 31 grudnia 2025 roku . Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji dystrybucji energii elektrycznej: 1. na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna Oddział w Sosnowcu oraz w jej sąsiedztwie na obszarze Sosnowca, sieciami o napięciu 110 kV, 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia; 2. na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna Oddział w Świętochłowicach oraz w jej sąsiedztwie na obszarze Świętochłowic, sieciami o napięciu 110 kV, 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia; 3. na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna Oddział w Dąbrowie Górniczej oraz jej sąsiedztwie na obszarze Dąbrowy Górniczej i Sławkowa, sieciami o napięciu 110kV, 20 kV, 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia; 4. na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie oraz w jej sąsiedztwie na obszarze Krakowa, sieciami o napięciu 110 kV, 30 kV, 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia; 5. na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna Oddział w Zdzieszowicach oraz w jej sąsiedztwie na obszarze Zdzieszowic, sieciami o napięciu 110 kV, 15 kV, 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia.

ArcelorMittal Poland - Członkowie zarządu/rady nadzorczej

 

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Van Gerven Wim

Członek Rady Nadzorczej

Van Vlierberghe Manfred

Członek Zarządu

Schulz Frank

Członek Rady Nadzorczej

Ghosh Surojit Kumar

Członek Zarządu

Goyal Vijay

Członek Rady Nadzorczej

Wurth Michel

Członek Rady Nadzorczej

Pfitzner Michael

Członek Rady Nadzorczej

Wypych, Andrzej Wiesław

Członek Zarządu

Kielian, Władysław Mieczysław

Członek Rady Nadzorczej

Evans Simon

Członek Rady Nadzorczej

Zub, Jacek Mirosław

Członek Rady Nadzorczej

Samaddar Sanjay

Prezes Zarządu

Samaddar Sanjay

Dyrektor D/S Sprzedaży

Kochuparampil Augustine

Członek Rady Nadzorczej

Sikorski, Czesław Stanisław

Członek Zarządu

Jain Sushil

Członek Zarządu