Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Alchemia

Alchemia

alchemia logo

Alchemia - działalność

Alchemia jest dynamicznie rozwijającą się grupą firm z branży hutniczej. Celem przyświecającym działaniom władz firmy jest rozwijanie koncernu stalowego przyjaznego środowisku. Koncentruje się on przede wszystkim na produkcji szerokiej gamy rur oraz innych wyrobów stalowych. Wyroby grupy są wykorzystywane w przemyśle naftowym, wydobywczym i gazownictwie, gdzie stawiane są wysokie wymagania co do wytrzymałości i jakości wyrobów.

Biuro Zarządu Alchemia S.A.

ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
(budynek Impexmetal S.A.)

tel.: +48 22 658 64 52
fax: +48 22 658 64 55

e-mail: biuro@alchemiasa.pl
e-mail: sekretariat@alchemiasa.pl

NIP: 747-000-60-96
REGON: 530544669
KRS: 0000003096, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 269 101 497,60 zł w całości opłacony

Alchemia S.A. - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie,ul. Łódzka 7/9, 00-842 Warszawa,, wyznaczony OSD w dniu 13 lutego 2012 r. na okres do 1 maja 2012 r. do 5 stycznia 2017 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 5 stycznia 2007 r. Nr DEE/35/13778/W/OKA/2007/RZ, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów, na terenie zakładu Koncesjonariusza oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, sieciami o napięciu 110 kV, 20 kV, 6 kV oraz nN.

Alchemia S.A. - Członkowie reprezentacji:

Antosik Jarosław Wojciech

Członek Rady Nadzorczej

Kutnik Mirosław

Członek Rady Nadzorczej

Ociepa Agnieszka Edyta

Prokurent

Jarosz Dariusz Zygmunt

Członek Rady Nadzorczej

Regulski Rafał Wiktor

Wiceprezes Zarządu

Karkosik Roman Krzysztof

Członek Rady Nadzorczej

Wściubiak Hanko Karina

Dyrektor Generalny

Zymek Wojciech Ryszard

Członek Rady Nadzorczej

Wściubiak Hanko Karina

Prezes Zarządu

Misiakiewicz Marek Józef

Wiceprezes Zarządu

Matłach Magdalena

Prokurent