Porównaj oferty

22 lut 2018

Prąd - baza wiedzy

Przetarg na prąd

Wraz z otwarciem rynku energii elektrycznej w 2007 r. odbiorcy uzyskali możliwość dokonania swobodnego wyboru dostawcy i sprzedawcy prądu. Zmiana ta dotyczy także instytucji publicznych. Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zamawiający może udzielić zamówienia w celu świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej oraz dostarczania energii elektrycznej m.in. w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego.

Wróć do: Aktualności Przetarg na prąd

Przetarg na prąd

Do zakupu prądu w drodze przetargu zobowiązane są m.in. następujące podmioty:

  1. Jednostki sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
  2. Inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Przetarg polega na wyłonieniu najlepszej oferty, spośród wszystkich propozycji zgłoszonych przez oferentów. Na gruncie polskiego ustawodawstwa występują dwa rodzaje przetargów: ograniczony oraz nieograniczony. Przetarg ograniczony charakteryzuje się tym, że dopuszczone zostają do niego wyłącznie podmioty spełniające przesłanki określone przez zamawiającego. Często do przetargów ograniczonych zapraszane są po prostu konkretne przedsiębiorstwa wymienione z nazwy. Po drugiej stronie plasują się przetargi nieograniczone, które w przeciwieństwie do przetargów ograniczonych dostępne są dla nieograniczonego zakresu podmiotów.

Przetarg na prąd może dotyczyć wyłącznie wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Jednak ze względu na to, że odbiorca ma swobodę wyboru tego sprzedawcy, nie musi być to podmiot tożsamy z dystrybutorem energii elektrycznej. Dlatego w zależności od wyboru sprzedawcy energii, umowa na dostawę prądu może być jedna - kompleksowa (obejmująca zarówno sprzedaż jak i dystrybucję prądu), albo odrębna dla sprzedaży oraz dla dystrybucji prądu. To czy umowa na prąd online zostanie zawarta czy w biurze nie ma żadnego znaczenia.

Przetarg – podstawowe informacje dotyczące procedury

Ogólne przepisy dotyczące przetargów określone zostały w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017 poz. 459). Zgodnie z nimi, procedura przetargowa rozpoczyna się od zaproszenia oferentów do złożenia stworzonych przez siebie ofert. Zaproszenie następuje w formie publicznego ogłoszenia, najczęściej w prasie lub internecie. Gdy zamawiającym jest instytucja publiczna, zaproszenie do złożenia oferty wywieszane jest także w siedzibie jednostki, np. urzędzie gminy. Niezbędnym elementem ogłoszenia jest określenie czasu, miejsca, przedmiotu oraz warunków przetargu.

Przetarg zwykle kończy się wyborem jednej oferty. Może się jednak zdarzyć, że zamawiający nie będzie zadowolony z żadnej z przedstawionych mu ofert. W tym przypadku przetarg może zakończyć się bez dokonania wyboru. Bez względu na wynik przetargu, zamawiający zobowiązany jest powiadomić na piśmie o jego wynikach wszystkich oferentów.

Niekiedy organizator przetargu zastrzega konieczność wpłaty przez oferenta tak zwanego wadium. Jest to określona przez organizatora kwota pieniężna, którą należy wpłacić na jego konto przed przystąpieniem do przetargu. Wadium stanowi dla organizatora pewne zabezpieczenie. Po wygranym przetargu i zawarciu umowy pomiędzy organizatorem a zwycięskim oferentem, kwota wadium zostaje zwrócona. Natomiast jeśli oferent uchyla się od zawarcia umowy, organizator może zachować kwotę wadium.

Co można zyskać decydując się na przetarg?

Głównym celem, dla którego organizuje się procedurę przetargową jest znalezienie odpowiedniego dostawcy albo sprzedawcy energii elektrycznej, który świadczył będzie swoje usługi, na rzecz zamawiającego na najkorzystniejszych warunkach. Z oczywistych względów przetarg na prąd jest najkorzystniejszych sposobem pozyskania kontrahentów dla samego organizatora, który w trakcie jednego postępowania może zapoznać się i zestawić ze sobą wiele ofert na te same usługi. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem sprzedawcy albo dostawcy energii elektrycznej, również powinieneś przeanalizować rynek. Narzędziem, który w dużym stopniu ułatwi Ci to zadanie jest porównywarka cen prądu. Skorzystaj z opracowanego przez nas urządzenia i nie przepłacaj za prąd. Dodatkowo możecie Państwo skorzystać z naszego doświadczenia. Pomagamy w organizacji przetargów. Profesjonalnie i z wymierną korzyścią dla Państwa zajmiemy się całą procedurą przetargową.

Po otwarciu rynku energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne z rezerwą podeszły do pomysłu wybierania dostawcy i sprzedawcy prądu w drodze przetargu. Jednak z każdym kolejnym rokiem liczba oferentów biorących udział w postępowaniach przetargowych wzrastała. Dziś można powiedzieć, że firmy energetyczne zaczęły ze sobą rywalizować i dostosowały się do zasad panujących na rynku.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459)


Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (4 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić